อาบนำ้คลอลีนขาวจริงไหม

+5 votes
58 views
asked Jul 19, 2014 in ความสวยความงาม by Jasmine (236,630 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+3 votes
answered Jul 19, 2014 by Pa-Mok (893,180 points)
edited Jul 19, 2014 by Pa-Mok
>  จากที่มีการบันทึก.....คลอรีนที่ผสมในนํ้าเมื่อถูกกับผิวหนังจะจับ-ติดกับเซลล์-โปรตีนที่ตายแล้วบนผิวหนัง   ทําให้เกิดการหลุดลอกของเซล์ผิวหนังที่ตาย  ซึ่งมีส่วนทําให้ผิวบริเวณนั้นขาว   นํ้าที่ผสมคอลรีน จะต้องผ่านการตรวจสอบในการผสมที่ถูกต้อง  เพื่อความปลอดภัย ต่อผู้อุปโภค ผู้บริโภค  คือ ระหว่าง  0.2 - 0.5มิลลิกรัม  ตามมาตรฐานสากล.

     >  ถ้าความเข้มข้นของคอลรีนมีมาก  จะสื่อสัมผัสได้ด้วย กลิ่นที่ฉุนแรง  แสดงว่า นํ้านั้นมีส่วนผสมของคอลรีนที่เข้มข้นสูง  สามารถทําให้เกิดอันตรายต่างๆต่อร่างกายได้
+3 votes
answered Jul 19, 2014 by ครูแก่ (783,270 points)
จริงครับ

แต่มีอันตราย
+1 vote
answered Jul 25, 2014 by Cap Guru (5,730 points)
ถ้าอาบน้ำคลอลีนในสระกลางแดดร้อนๆ ไม่ขาว แต่จะเกรียมครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...