ใครจะเรียนรู้ได้เร็วกว่ากัน ระหว่าง คนที่สงสัยอะไรชอบถาม กับ คนไม่ถามแต่อ่านหาข้อมูล ?

+5 votes
39 views
asked Jul 16, 2014 in คำถามอื่น ๆ by super_hero (41,390 points)
คนที่สงสัยอะไรชอบถาม ไม่ชอบอ่าน หาข้อมูล ไม่จด ไม่จำ ส่วนคนที่ไม่ชอบถาม จะชอบอ่าน ศึกษาหาข้อมูล จะถามเฉพาะที่ไม่เข้าใจริงๆ ชอบจด ชอบจำ

แล้วคิดว่าใคร จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่ากัน ? เพราะว่าอะไร

 

ขอขอบคุณทุกคำตอบที่ดีๆครับ

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+3 votes
answered Jul 16, 2014 by Maleficent (5,340 points)
คำถามก็เห็นคำตอบที่ชัดเจนอยู่แล้ว คนไม่ถามมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่า

คนที่ชอบถาม ใช่ว่า จะได้คำตอบที่ถูกต้องเสมอไป จากคนตอบ

คนที่ไม่ถาม แต่ค้นหาข้อมูลเอาเองจะได้ความรู้ที่ถูกต้องมากกว่า มีข้อมูลที่อ้างอิงได้ ค่ะ
+3 votes
answered Jul 16, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
อือน่าสนใจครับ..ก็วัดกันยากนะอยู่ท่ีคนด้วยว่ามีสติไหวพริบดีมากน้อยแค่ไหนแต่ท่ีแน่ๆทั้งสองฝ่ายเจตนาอยากศึกษาหาความรู้แค่น้ีก็ถือว่าเยี่ยมแล้วครับ...
+3 votes
answered Jul 16, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
ในการเริ่มต้นเป็นพนักงานใหม่ในหน่วยงานนั้นๆ จะต้องเรียนรู้วิธีกับหัวหน้าก่อน จะโดยให้ฝึกทำพร้อมคำอธิบายเนื้องานและติดตามผล ในระยะที่สองพนักงานต้องฝ่รู้ศึกษางานขยายออกไป ควรสอบถามก่อนจนเข้าใจจึงทำเพิ่มจากเดิม ไม่มั่นใจตนเองเกินไปเพราะผิดพลาดต้องย้อนกลับใหม่

ถ้าถูกแค่เสมอตัว เมื่อชำนาญมากเข้าจึงต้องค้นคว้าคิดค้นเพิ่มเติมให้มีข้อมูลต่างๆเป็นทางเลือกเพื่อเปรียบเทียบแล้วจึงไปเสนอหัวหน้างาน ถ้าลูกพี่หัวคลาสสิคจะไม่ยอมรับสิ่งใหม่ เป็นอันจบ

ถ้าเจ้านายนิยมสิ่งที่ฉลาดย่อมปรับปรุงวิธีทำงานใหม่ เราก็แฮปปี้

วิธีการใดๆขึ้นอยู่กับว่า ขณะนั้นเราเป็นอะไร เป็นพนักงานใหม่ พนักงานที่รู้งาน หรือถ้าเป็นนิสิตนักศึกษา ต้องเรียนรู้อ่านตำราไปก่อนเข้าห้องเรียนจะดีที่สุดสิ่งใดไม่เข้าใจต้องสอบถามเพื่อนหรืองงมากๆไม่เข้ใจเลยต้องขอให้เพื่อนคนเก่งติวให้พิเศษจึงจะรอดได้

ฉะนั้นคนที่สงสัยแล้วถามก็ดีไปอย่างถ้าถามในสิ่งควรถาม ได้คำตอบที่ตรงในเวลาที่สั้นที่สุด แต่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถามพร่ำเพรื่อ

กับคนไม่ถามชอบค้นคว้าถ้าฐานความรู้ดีพอก็ช่วยให้รู้กว้างขวางถูกต้อง

ทั้งสองแบบนับว่าดีพอๆกัน การเจริญก้าวหน้าสังคมไทยไม่ต้องรู้มาก มีระบบอุปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์ตัวเองดี ถูกใจผู้ใหญ่มีความก้าวหน้ากว่าคนรู้มากแต่พูดไม่เป็น

ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของตน กับสภาพของคนคนนั้นว่าอยู่ตรงไหนขององค์กร สุดท้ายต้องมาที่ค้นคว้าข้อมูลอยู่ดีจึงจะรู้กว้างรู้ลึก
+3 votes
answered Jul 16, 2014 by ครูแก่ (783,270 points)
ขออนุญาตตอบเป็น 3 ประเด็นครับ

 

1. คนที่ชอบอ่าน แต่ไม่ถาม - จะเรียนรู้ได้เร็วกว่า มากกว่า เพราะไม่ได้เสียเวลามาถามและรอคำตอบ

2. คนที่ชอบถาม - จะจดจำในสิ่งเขาเคยถามได้นานกว่า

3. คนที่ทั้งค้นคว้าทั้งถาม - จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่า เพราะเขามีการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย ถามคนอื่นด้วย วิสัยทัศน์ย่อมแจ่มชัดกว้างไกลกว่าเสมอ
+1 vote
answered Oct 10, 2017 by Pa-Mok (893,100 points)
ที่เค้าว่า..พูดน้อย  แต่.. ได้ใจความชัดเจน.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...