การทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษา มีผลต่อจิตใจคุณอย่างไรบ้าง ?

+3 votes
24 views

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Jul 14, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
selected Jul 15, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
จริงๆแล้วทุกการทำบุญโดยไม่ต้องรอเทศกาล ทำเมื่อไหร่สุขใจเมื่อนั้นค่ะ

แต่การทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษานั้น จะมีผลต่อจิตใจตรงที่ญาติๆมารวมตัวกันเพื่อร่วมทำบุญค่ะ
+3 votes
answered Jul 14, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
มีผลดีต่อจิตใจรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายและจะทำให้ตลอดต่อเน่ืองจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับผม...
+2 votes
answered Jul 14, 2014 by Jasmine (236,630 points)
ปรกติจะใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วคะรู้สึกมีความสุขคะ
+1 vote
answered Jul 15, 2014 by Pa-Mok (892,710 points)
มีผลเสมอต้น  เสมอปลาย เท่ากันทุกครั้งเมื่อได้ทําบุญ  เพราะมิได้แยกแยะเลือกที่จะทํา.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...