ท้องอืดเกิดจากอะไรได้บ้าง

+7 votes
31 views
asked Jun 21, 2014 in สุขภาพ by อาเฮียมาเอง (4,560 points)

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+5 votes
answered Jun 21, 2014 by JNS (510,290 points)
selected Jun 22, 2014 by อาเฮียมาเอง
 
Best answer
อาจเกิดจากชนิดของอาหารบางอย่าง
ที่ทานก็ได้นะครับ!
+5 votes
answered Jun 22, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
เกิดจากทานข้าวไม่ตรงเวลาดื่มน้ำอัดลมด่ืมเหล้านอนดึกและอีกหลายสาเหตุ
+3 votes
answered Jun 22, 2014 by อาเฮียมาเอง (4,560 points)
ติ๊กให้ผิดคน ขออภัย 555
+1 vote
answered Oct 12, 2017 by Pa-Mok (891,920 points)
เกิดจากแก๊สที่มีมากเกินไปในกะเพาะอาหาร-ในลําใส้ฯ.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...