คุณเคยรับ > ใบปลิว-ใบโฆณา. < ต่างๆ ที่มีผู้ยืนแจกตามที่สาธารณะต่างๆมั๊ย ? เพราะเหตุใด ?

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+4 votes
answered Jul 14, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
selected Oct 20, 2015 by Pa-Mok
 
Best answer
บ่อยครับ.ตามห้างและสรรพสินค้าต่างๆก็รับๆไว้น่ะครับให้เขามีกำลังใจในการทำงานส่วนเน้ือหาในใบปลิวก็จะเป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า.เรียนภาษาอังกฤษ.คอนโดฯ..อะไรทำนองน้ันครับ...
+4 votes
answered Jul 14, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
รับค่ะ เพราะอยากทราบรายละเอียดในใบปลิวนั้น

บวกกับอยากให้เค้าแจกหมดเร็วๆน่ะค่ะ
+4 votes
answered Jul 14, 2014 by ครูแก่ (783,250 points)
เคยครับ

เพราะจะได้รู้ว่ามีสาระอะไรใหม่ๆ บ้าง
+4 votes
answered Jul 14, 2014 by Jasmine (236,630 points)
รับคะเผื่อมีอะไรดีๆ
+2 votes
answered Aug 20, 2014 by Light (300,040 points)
รับค่ะ เคยรับจ้างแจกใบปลิวตอนเป็นนักศึกษาด้วยนะคะ 55
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...