สาระนิดหน่อย ทำไม ? > ดาวพลูโต. < จึงกลายเป็น > ดาวเคราะห์แคระ. <

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+1 vote
answered Jul 11, 2014 by ฤดูที่เปลี่ยนไป (137,100 points)
selected Dec 15, 2014 by Pa-Mok
 
Best answer

ดาวเคราะห์ คือดาวที่ต่างก็อยู่ใน "ระบบสุริยะ" .. โดยหมุนรอบตัวเอง โคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วต่างกันไป .. ซึ่งเดิมมีด้วยกัน 9 ดวงคือ ดาวพุธ..ดาวศุกร์..โลก..ดาวอังคาร..ดาวพฤหัส..ดาวเสาร์..ดาวยูเรนัส..ดาวเนปจูน และดาวพูลโต .. (ซึ่งเคยถูกเรียกว่าดาวนพเคราะห์ค่ะ)

แต่ภายหลังที่ประชุมสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล มีมติให้ดาวพูลโต ไม่ใช่ดาวเคราะห์อีกต่อไป .. เนื่องจากดาวพลูโต .. ไม่สามารถควบคุมแรงดึงดูด และวงโคจรของสิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกระบบสุริยะ .. ทั้งยังมีวงโคจรที่ไม่สอดคล้องกับดาวเคราะห์ข้างเคียง และให้ถือว่าดาวพลูโตเป็น ดาวเคราะห์แคระ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะค่ะ

 

+4 votes
answered Jul 11, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ด้วยสภาพสภาวะของกาแลคซ่ีและจักรวาลซ่ึงคือธรรมชาติ..สามารถเปล่ียนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดเวลาแม้กระท่ังโลกของเราซ่ึงอาจจะเปล่ียนแปลงไปเป็นดวงดาวท่ีมีระบบแปลกประหลาดกว่าน้ีหรือจะในรูปแบบต่างๆก็เป็นไปได้ในอนาคตข้างหน้าครับ....
+2 votes
answered Jul 11, 2014 by ครูแก่ (782,390 points)

เรื่องนี้แสดงให้เห็นความยิ่งใหญ่ในความคิดของมนุษย์ครับ

ไม่น่าเชื่อว่าจะส่งมติที่ประชุม ยกเลิกดาวให้หยุดเป็นดาวก็ได้

อิอิ

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...