ความเห็นที่แตกต่างที่ไม่ตรงกับคุณเลย..จะรับมาพิจารณาไหมครับ

+6 votes
69 views
asked Jun 21, 2014 in คำถามอื่น ๆ by JNS (511,530 points)
ในกรณีทั่วๆไปถ้าคุณได้รับรู้มา
จะลองนำมาคิดดูไหม..หรืออย่างไรครับ

สวัสดีทุกๆท่านนะครับ..

Please log in or register to answer this question.

6 Answers

+6 votes
answered Jun 21, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
selected Jul 10, 2014 by JNS
 
Best answer
รับมาพิจารณาทุกครั้งหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะอาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่เรามองไม่เห็นหรือมองข้ามไป

แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆ จะไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นของใครค่ะ
+5 votes
answered Jun 21, 2014 by . (3,810 points)
reshown Dec 30, 2015 by Pa-Mok
ตัวเองจะรับพิจารณานะคะ เพราะเหมือนทำให้เราเปิดโลกทัศน์

แต่ต้องเป็นในทางที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เรานะคะ ไม่ใช่ช่วยบ่อนทำลาย

สวัสดีค่ะ
+7 votes
answered Jun 21, 2014 by NatchaN (34,950 points)

ตามทฤษฎีก็รับนะคะ แต่เรื่องจริงมันไปตามอารมณ์และสติ ณ เวลานั้นค่ะ

+6 votes
answered Jun 21, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
พิจารณาแน่นอน..เพราะหลากหลายความคิดหลากหลายประสพประการณ์จะทำให้มีแง่คิดมุมมองเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราแกร่งยิ่งข้ึนในด้านการทำงานแล้วเราก็จัดระเบียบความคิดท้ังหลายท่ีได้รับรู้มาให้เป็นหมวดหมู่แล้วเราจะสามารถจัดสรรค์พิจารณาความคิดเหล่าน้ันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรต่อไป....
+2 votes
answered Aug 22, 2014 by Light (300,080 points)
รับฟังค่ะ
+1 vote
answered Aug 24, 2014 by Pa-Mok (900,780 points)
ประชาธิปไตย....รับซิครับ  เพราะคนเราย่อมมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน  และแต่ละความคิดย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันอีกด้วย.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...