ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

ความเห็นที่แตกต่างที่ไม่ตรงกับคุณเลย..จะรับมาพิจารณาไหมครับ

+6 โหวต
57 ผู้ชม
ในกรณีทั่วๆไปถ้าคุณได้รับรู้มา
จะลองนำมาคิดดูไหม..หรืออย่างไรครับ

สวัสดีทุกๆท่านนะครับ..
ถูกถาม Jun 21, 2014 ใน คำถามอื่น ๆ โดย JNS (510,290 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

6 คำตอบ

+6 โหวต
 
คำตอบที่ดีที่สุด
รับมาพิจารณาทุกครั้งหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ

เพราะอาจจะทำให้เราได้เห็นมุมมองที่เรามองไม่เห็นหรือมองข้ามไป

แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆ จะไม่ค่อยเปิดรับความคิดเห็นของใครค่ะ
ถูกตอบแล้ว Jun 21, 2014 โดย ปลายทางแห่งฝัน (101,820 คะแนน)
ถูกเลือก Jul 10, 2014 โดย JNS
+5 โหวต
ตัวเองจะรับพิจารณานะคะ เพราะเหมือนทำให้เราเปิดโลกทัศน์

แต่ต้องเป็นในทางที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เรานะคะ ไม่ใช่ช่วยบ่อนทำลาย

สวัสดีค่ะ
ถูกตอบแล้ว Jun 21, 2014 โดย . (3,810 คะแนน)
reshown Dec 30, 2015 โดย Pa-Mok
+7 โหวต

ตามทฤษฎีก็รับนะคะ แต่เรื่องจริงมันไปตามอารมณ์และสติ ณ เวลานั้นค่ะ

ถูกตอบแล้ว Jun 21, 2014 โดย NatchaN (34,950 คะแนน)
+6 โหวต
พิจารณาแน่นอน..เพราะหลากหลายความคิดหลากหลายประสพประการณ์จะทำให้มีแง่คิดมุมมองเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะทำให้เราแกร่งยิ่งข้ึนในด้านการทำงานแล้วเราก็จัดระเบียบความคิดท้ังหลายท่ีได้รับรู้มาให้เป็นหมวดหมู่แล้วเราจะสามารถจัดสรรค์พิจารณาความคิดเหล่าน้ันให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรต่อไป....
ถูกตอบแล้ว Jun 21, 2014 โดย Cmajer7 (255,630 คะแนน)
+2 โหวต
รับฟังค่ะ
ถูกตอบแล้ว Aug 22, 2014 โดย Light (300,040 คะแนน)
+1 โหวต
ประชาธิปไตย....รับซิครับ  เพราะคนเราย่อมมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน  และแต่ละความคิดย่อมมีเหตุผลที่แตกต่างกันอีกด้วย.
ถูกตอบแล้ว Aug 24, 2014 โดย Pa-Mok (891,120 คะแนน)
...