กีฬาของไทย ประเภทใดบ้างที่สมควรสนับสนุน และไม่สมควรสนับสนุน ให้ก้าวไปสู่ในระดับสากล หรือ ในระดับโลก ?

+5 votes
102 views
asked Jul 7, 2014 in กีฬา by super_hero (42,010 points)
เพราะว่าอะไร จึงคิดแบบนั้น

ขอขอบคุณทุกคำตอบที่ดีๆครับ

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+5 votes
answered Jul 7, 2014 by CallMe_JK (376,460 points)
คิดว่า วอลเลย์บอลค่ะ เก่งดี เราทุกเกือบทุกแมต ถ้าสะดวกนะ

 

แม้ตอนนี้ บอลหญิงไทยจะได้ไปบอลโลก แต่ก็ต้องสนับสนุนต่อไป

ต่อไป คงเป็นกีฬา ตะกร้อ คิดว่าไทยก้เก่งนะคะ แต่ยังขาดการสนับสนุนไม่มากพอ
+5 votes
answered Jul 7, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
ข้ึนช่ือว่ากีฬาคิดว่าดีหมดล่ะครับดีต่อสุขภาพและทำให้เราไม่ไปยุ่งเก่ียวกับอบายมุข...
0 votes
answered Nov 9 by Pa-Mok (900,780 points)

กีฬาไทย  คิดว่า ควรสนับสนุนทุกประเภท  เพราะ เป็นการส่งเสริมให้ ประเทศต่างๆได้ รู้จักกีฬาของไทยมากขึ้น

เป็นการเชิดหน้าชูตา ให้กับประเทศไทย + ความเป็นเอกลักษณ์  ในความเป็นไทยๆ ของประเทศเราเอง.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...