กีฬาของไทย ประเภทใดบ้างที่สมควรสนับสนุน และไม่สมควรสนับสนุน ให้ก้าวไปสู่ในระดับสากล หรือ ในระดับโลก ?

+5 votes
20 views
asked Jul 7, 2014 in กีฬา by super_hero (41,390 points)
เพราะว่าอะไร จึงคิดแบบนั้น

ขอขอบคุณทุกคำตอบที่ดีๆครับ

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+4 votes
answered Jul 7, 2014 by CallMe_JK (376,000 points)
คิดว่า วอลเลย์บอลค่ะ เก่งดี เราทุกเกือบทุกแมต ถ้าสะดวกนะ

 

แม้ตอนนี้ บอลหญิงไทยจะได้ไปบอลโลก แต่ก็ต้องสนับสนุนต่อไป

ต่อไป คงเป็นกีฬา ตะกร้อ คิดว่าไทยก้เก่งนะคะ แต่ยังขาดการสนับสนุนไม่มากพอ
+4 votes
answered Jul 7, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ข้ึนช่ือว่ากีฬาคิดว่าดีหมดล่ะครับดีต่อสุขภาพและทำให้เราไม่ไปยุ่งเก่ียวกับอบายมุข...
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...