คำว่า หมาเคยกินขี้ ในความหมายคุณ

+6 votes
3,199 views
asked Jul 3, 2014 in คำถามอื่น ๆ by โจ๊ก พิเศษ (116,440 points)

คุณคิดว่าเป็นแบบไหน  คำนี้คล้ายๆกับกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าครับ

Please log in or register to answer this question.

7 Answers

+4 votes
answered Jul 3, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)
คล้ายๆ กับว่า คนที่เคยทำไม่ดี

ก็มักจะทำอีกซ้ำๆ ครับ
+4 votes
answered Jul 3, 2014 by คอแตก (5,020 points)
หมากินขี้ ก็เคยทำอะไรไว้ก็ทำเหมอืนเดิม

กลินน้ำลายตัวเองคือ ว่าคนอื่นทำผิดกฎ แต่ตัวเองทำผิดสะเองครับ
+4 votes
answered Jul 3, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
ส่วนมากจะถูกเปรียบไปทางด้านท่ีไม่ดีเช่น..เคยสัญญาว่าจะไม่เท่ียวเตร่ทำตัวเหลวไหลอีกแต่ก็ทำไม่ได้ตามสัญญาก็ยังเท่ียวเตร่อยู่เหมือนเดิม..ประมาณน้ัน
+4 votes
answered Jul 3, 2014 by พ่อหนุ่มเหลือน้อย (24,560 points)
ส่วนใหญ่จะถูกมองในแง่ลบซะมากกว่านะครับ " รู้ว่าเป็นของไม่ดีแต่ก็ยังอยากที่จะทำ "
+2 votes
answered Jul 3, 2014 by ฤดูที่เปลี่ยนไป (137,100 points)
ดิฉันว่า มันคล้ายๆ กับประโยคที่ "วัวเคยค้า ม้าเคยขี่" คือ ของมันเคยๆ กันอ่ะ

เคยทำอะไรไว้ ก็จะกลับไปทำอีกได้ค่ะ โดยไม่สนว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไงค่ะ ..

แบบว่า คงเปลี่ยนนิสัยกันยากอ่ะ
+1 vote
answered Jul 4, 2014 by Pa-Mok (900,780 points)
edited Jul 6, 2014 by Pa-Mok
ขอโทษครับ...ตอบคําถามซํ้า.
+1 vote
answered Jul 6, 2014 by Pa-Mok (900,780 points)
ความหมาย คือสิ่งที่เคยทําเป็นประจํา   กระทําอยู่บ่อยๆ  จนเกิดเป็นความเคยชิน และกลายเป็นว่าจะต้องทําทุกครั้ง ที่มีโอกาส ซึ่งใกล้เคียงกับสันดาน ที่ติดตัวมา  ซึ่งยากที่จะแก้ไขได้ อาจจะมีบางช่วง-บางครั้ง-บางเวลา ที่โอกาส-เวลาไม่เอื้ออํานวยให้ได้ทํา.

  เข้ากัน-ใกล้เคียงกัน กับ......สุภาษิตที่ว่า  วัวเคยขา....ม้าเคยขี่
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...