ใครไม่เห็นด้วยบ้าง คำเชิญชวนไปกินมังสวิรัติ

+11 votes
60 views
asked Jul 1, 2014 in ศาสนา by Miscellanous (129,060 points)

ไม่กินมังสวิรัติ การกินเนื้อสัตว์ทำให้สัตว์ถูกฆ่าตายมากขึ้น เป็นการเบียดเบียนสัตว์

การไม่กินเนื้อสัตว์เหมือนเป็นการให้ชีวิตสัตว์ ช่วยให้เขารอดตาย ถือเป็นการเมตตาสัตว์ 

Please log in or register to answer this question.

6 Answers

+6 votes
answered Jul 1, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
เห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าคนจะหันมาทานมังสวิรัติเพราะสงสารสัตว์ท่ีต้องตายเพราะถูกกินจริงอยู่ท่ีเขาเกิดมาเป็นอาหารของคน(รึป่าว)แต่ก็ไม่น่าไปกินเขาเลย...คนเราเกิดมาน่าจะกินผลไม้กินผักไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องมีการสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อ....ขอบคุณครับ
+4 votes
answered Jul 2, 2014 by Pa-Mok (892,710 points)
edited Jul 2, 2014 by Pa-Mok
ผมมีความเห็นด้วยทุกประการเลยครับ  เพราะ.....

ความคิดเห็น+การกระทําของแต่ละบุคคล ที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย-หลักศีลธรรม ฯ นั้นย่อมมีผู้เห็นชอบด้วยกันทั้งนั้น   เพื่อเป็นแนวทางให้ถือปฎิบัติกัน   แต่ว่า  จะปฎิบัติกันได้  ไม่ได้  มาก  น้อย  แค่ไหนนั้น  ก็ขึ้นอยู่ที่บุคคลผู้นั้นเองเป็นหลัก.

ผมเอง อยู่ในสภาพแวดล้อมของวัฒนธรรม-สังคม ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง.
+5 votes
answered Jul 2, 2014 by super_hero (41,390 points)
การไม่บริโภคเนื้อสัตว์ ก็ดีมีบุญกุศล ใครที่ปฎิบัติอยู่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดี แต่ถ้าใครไม่ได้ทานก็ไม่ได้หมายความว่า เขาจะผิด จึงขึ้นอยู่วิธีคิด วิธีปฎิบัติของแต่ละคน ถ้าจะให้ฟันธงว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ขอเลือก " เป็นกลาง " ครับ
+4 votes
answered Jul 2, 2014 by โจ๊ก พิเศษ (116,440 points)
จริงๆครับผม เรามาร่วมมือกัน กินแต่ ผักไม่กินเนื้อสัตว์นะครับ
+4 votes
answered Jul 2, 2014 by CallMe_JK (375,980 points)
คิดสองแง่

ถ้าทั้งชีวิต กินแต่สัตว์ สัตว์ก็ถูกทำลายมาก

ถ้าทั้งชีวิตกินแต่พืช พืชก็มีชีวิต ก็เหมือนล้างเผ่าพันธุ์ไม่ต่างจากสัตว์

 

เราจึงต้องสลับกินสัตว์เล็กๆ เช่น ปลา กุ้ง หมู ไก่ สลับกับผัก

จะได้สมดุล

ส่วนตัว จะกินสัปดาห์ละ สามวัน คิดว่าไม่มากและหรือน้อยเกินไป
+2 votes
answered Aug 21, 2014 by Light (300,040 points)
เห็นด้วยค่ะ. อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...