พนันบอลออนไลน์

–1 vote
170 views
asked Aug 27, 2019 in คำถามอื่น ๆ by ploysai (160 points) 1 flag
edited Aug 30, 2019 by Pa-Mok

  คาสิโนออนไลน์ 

 แบน ไอดี > ploysai   IP. # 188.166.221.52​, ISP. Digital Ocean,Singapore 1.314 N. เพราะ ชักชวน-ล่อหลอก-โฆษณาฯ เล่นการพนันต่างๆ ออนไลน์.

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Aug 27, 2019 by Pa-Mok (912,850 points)

@ > ID # ploysai  2nd & Last warning  >>> IP. 188.166.221.52 

@ > ID # ploysai  > การโพสต์ ภาพ-ข่าวข้อมูล-ข้อความต่างๆของ    > ID # ploysai  

ลงบนเวป  answerthai.com นี้ เป็นการกระทำที่ผิดจุดประสงค์ของ ผู้ก่อตั้ง เวปนี้

และ ไม่ได้มีการ แชร์ & แบ่งปันข้อมูล-ข่าวสารออนไลน์ที่ให้ประโยชน์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์

แก่ เยาวชน – บุคคลทั่วไปเลย  แต่เป็นการ มอมเมา เยาวชน+บุคคลทั่วไป ที่ผิดกฎหมายของประเทศ ( ไทย )

 และขัดต่อศาสนาพุทธในประเทศ ( ไทย ) เป็นอย่างมาก.

>  การกระทำของ ID # ploysai  เป็นการกระทำที่ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันทายผลฟุตบอลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยผิดกฎหมายเป็นอั้งยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และผิดกฎหมายของประเทศ ( ไทย )และขัดต่อศาสนาพุทธในประเทศ ( ไทย ) เป็นอย่างมาก.

ID # ploysai  อาจจะยังไม่ช้าเกินไปที่จะกลับตัว-กลับใจ กลับมาดำเนินชีวิตอย่างปรกติเหมือนสามัญชน

ที่ปรกติทั่วๆไปได้.

ID # ploysai  และนี่จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้าย 2nd & Last warning  กรุณาอย่า โพสต์ข้อมูล-ภาพ เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ การเล่นพนันออนไลน์ในเว็ป answerthai.com นี้อีก.

image

+1 vote
answered Aug 28, 2019 by kinetic (21,530 points)
edited Aug 28, 2019 by kinetic
ขออนุญาต report นะครับ เพราะกรณีของคุณผิดกฎของเว็บข้อที่ 3 และ 8 (ยังไม่รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย ซึ่งที่นี่ไม่สนับสนุน และที่อื่นก็คงเหมือนกัน และทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเว็บนี้)

หวังว่าจะเข้าใจนะครับ
commented Aug 28, 2019 by Pa-Mok (912,850 points)
สวัสดีคุณ kinetic.
ขอขอบคุณ ที่คุณเข้าใจ + มีความเห็นเหมือนกันกับผม ตรงที่  ผู้ที่ก่อตั้ง เว็บนี้ ( คุณ JIN ) ก่อตั้งเว็บมา เพื่อให้เพื่อนๆได้ใช้ประโยชน์ ในการ ถาม ตอบ ไขข้อข้องใจ แชร์ & แบ่งปันความรู้ร่วมกัน  เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ.
ผมจึงมีปฎิกิริยา คัดค้านไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมาก.    ขอขอบคุณอีกครั้งครับ.  Pa-Mok > ป่าโมก.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...