@ > การใช้สิทธิ.

+1 vote
68 views
asked Mar 12 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (894,020 points)

> การเลือกตั้งใน ประเทศไทย  เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศ  > สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. >  วุฒิสภา ฯ. > ผู้ว่าราชการ ฯ.

คำถาม. >>>

1. คุณมีสิทธิ  ที่จะใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกันรึเปล่า ?

2. อะไร ? คือเหตุผลสำคัญ  ที่คุณจะใช้สิทธิของคุณ ( กรุณาอธิบาย )

3. อะไร ? คือเหตุจูงใจ  ที่เลือกพรรคการเมืองนั้นๆ  ( กรุณาอธิบาย )

4. มุมมองของคุณเป็นอย่างไร ?  กับระบบการเมืองไทย  ( กรุณาอธิบาย )

5. คุณคิดว่า  ระบบการเมืองไทย ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?  ( กรุณาอธิบาย )

*** ขอขอบคุณสําหรับคำตอบครับ  @  >  แชร์ & แบ่งปันความรู้ร่วมกัน.

image

image

image

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Mar 31 by kingkarn (300 points)
สวัสดีค่ะ ^_^
เป็นผู้มีสิทธิในการออกเสียงค่ะ
ส่วนตัวคิดว่าการเมืองไทยไม่โปร่งใส ทุจริต มีให้เห็นอยู่ตลอด
หลายคนมองการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวแต่ส่วนตัวคิดว่าทุกอย่างมันอยู่รอบตัวเรา แต่เราเสียงน้อย ตัวเล็กๆ เลยทำอะไรไม่ได้มากนัก ได้แต่ถอนหายใจให้กับเรื่องนี้ค่ะ  T__T
–1 vote
answered Aug 21 by jasabola (300 points)
commented Aug 27 by Pa-Mok (894,020 points)
Hey ! You get on to wrong website.
How did you answer to those question ?
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...