@ > การใช้สิทธิ.

0 votes
9 views
asked Mar 12 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (893,100 points)

> การเลือกตั้งใน ประเทศไทย  เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศ  > สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. >  วุฒิสภา ฯ. > ผู้ว่าราชการ ฯ.

คำถาม. >>>

1. คุณมีสิทธิ  ที่จะใช้สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งกันรึเปล่า ?

2. อะไร ? คือเหตุผลสำคัญ  ที่คุณจะใช้สิทธิของคุณ ( กรุณาอธิบาย )

3. อะไร ? คือเหตุจูงใจ  ที่เลือกพรรคการเมืองนั้นๆ  ( กรุณาอธิบาย )

4. มุมมองของคุณเป็นอย่างไร ?  กับระบบการเมืองไทย  ( กรุณาอธิบาย )

5. คุณคิดว่า  ระบบการเมืองไทย ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ?  ( กรุณาอธิบาย )

*** ขอขอบคุณสําหรับคำตอบครับ  @  >  แชร์ & แบ่งปันความรู้ร่วมกัน.

image

image

image

Please log in or register to answer this question.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...