เมื่อมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไปแล้ว คุณใช้หลักการติดตามผลงานอย่างไร ?

+3 votes
98 views
asked Aug 20, 2018 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (790,650 points)
ให้เกิดผลดีต่อองค์กร, ต่อทีมงาน, และต่อผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Aug 30, 2018 by Pa-Mok (912,650 points)

คําตอบ.. 1

ในฐานะที่ตัวเรา มีสถานะเป็นหัวหน้า ฯ.  คำสั่งต่างๆที่จะออกไปจากตัวเรา    ฉะนั้นตัวเราเองจะต้องทบทวนคำสั่งนั้นๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนว่า  จะ...

 1. ไม่ขัด+ละเมิดต่อ  กฎหมายของบ้านเมือง กฎหมายแรงงาน ฯ.

 2. ไม่ขัด+ละเมิดต่อ  กฎฯ. ของสิทธิมนุษยชน  ซึ่งจะเกี่ยวพันถึง การเหยียดผิว-เชื้อชาติ-ศาสนาฯ.

3.  คำสั่งงานของตัวเรา  จะต้องเหมาะสมกับผู้ที่จะรับคำสั่งนั้นๆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอน+วิธีการติดตามผลงาน. >

> งานในรูปแบบขององค์การรัฐฯ-วิสาหกิจ-เอกชน – ธุรกิจส่วนตัวฯ.

> ในรูปแบบของธุรกิจส่วนตัว  เช่นว่า..คุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการ  มีรถให้เช่า-มีรถรับส่งผู้โดยสาร-มีรถรับส่งเด็กนักเรียนฯ. คุณมี พนักงาน ( ลูกจ้าง ) เป็น..

> ผู้ขับรถไปรับลูกค้าที่ว่าจ้าง  หรือ  > รับส่งเด็กนักเรียน

รถทุกคันของคุณ.. ก็จะต้องมี GPS. (Global Positioning System ) + พนักงานก็จะต้องมี iPhone   ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร  ในขณะที่ทำงาน .

GPS.  + iPhone .   เป็นระบบที่กำหนดตำแหน่งของสิ่งนั้นๆบนโลก –บนสถานที่  ที่เราสามารถจะกำหนด-เลือกได้   ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดต่างๆ + ความเร็ว + เวลา  ได้โดยการที่เราต้องตั้งค่าเพื่อแสดงผลนั้นๆ 

เมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้พร้อมแล้ว  การทำงาน-การประกอบธุรกิจของเราก็จะง่ายขึ้น  เราจะได้คำตอบ-ได้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง  โดยที่ไม่มีใครสามารถมาหลอกคุณได้ .

 

+1 vote
answered Aug 30, 2018 by Pa-Mok (912,650 points)

คําตอบ.. 2   

เนื่องจาก.. เนื้อที่จํากัดจึงต้องแบ่ง คําตอบออกเป็น  2คําตอบ

เช่นว่า..  > 

 คุณให้พนักงานของคุณ ( คนขับรถ ) ไปรับ-ส่งผู้โดยสาร – เด็กนักเรียน ฯ.  คุณก็สามารถ ติดตามตรวจเช็ค ผลงานต่างๆได้ว่า  พนักงานของคุณไปรับ ผู้โดยสาร – เด็กนักเรียน ฯ ตรงต่อเวลา หรือไม่ ?  หรือ หากเกิดการผิดพลาดเสียเวลา  พนักงานของคุณอยู่ ณ. จุดใดในเวลานั้น และอะไร ? เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการล่าช้าไม่ตรงต่อเวลา  ซึ่งคุณสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยตัวของคุณเอง + ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด.. นี่คือตัวอย่างหนึ่งของระบบการทำงาน+ติดตามผลงาน.

Image result for image picture dispatch office

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...