>ได้ข้อคิดอะไร ?

+3 votes
22 views
asked Aug 19 in กีฬา by Pa-Mok (892,550 points)

จากข่าวที่ผ่านมา  กรณีของ 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ใน > ถ้าหลวง ขุนนํ้านางนอน.

---------------------------------------------------------------------------------------

คําถาม.  >>>

>  คุณได้ขีอคิดอะไรบ้าง ?  ที่สามารถจะนำไปเป็นประโยชน์  ต่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน ฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------

>  ข่าวนี้  ลงในหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น    ในถิ่นที่ผมอยู่ > New York Post.

Image result for image pictures of 13people thai cave

Image result for image pictures of 13people thai cave
Image result for image pictures of 13people thai cave


 

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Aug 20 by ครูแก่ (782,750 points)
ผมได้ข้อคิดว่า ความรัก-ความเอื้ออาทรต่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นั้น  ยังมีอยู่มากทั่วไปในโลกกว้าง
+1 vote
answered Sep 10 by ชมพูหวาน (17,370 points)
สวัสดีค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสบายดี
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้จริงๆน่าจะเยอะนะคะ ออกตัวก่อนว่าไม่ได้โทษเด็กแต่อย่างใด
- เราไม่ควรเสี่ยงในทีที่ค่อนข้างอันตราย ตัวอย่างนี้มีให้สังเกตุคือ เป็นช่วงใกล้ปิดถ้ำและมีฝนตกชุก อาจทำให้เกิดอันตรายที่เราไม่คาดคิดได้ และเราควรสอนเด็กๆให้ระวังที่อื่นๆในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย
- น้ำใจ การเสียสละและเอื้ออาทรผู้อื่นมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ จากเหตุการนี้ยังมีข้อดีที่ทำให้เราเห็นถึงความร่วมมือกันของทุกๆคน
.....
การติดตามข่าวเรื่องนี้สรุปได้ว่าการเสนอข่าวของต่างประเทศน่าสนใจเป็นแง่คิดที่ดีกว่าประเทศไทยมาก
ประเทศไทยเสนอข่าวเพื่อเกาะกระแสเท่านั้น แถมเสนอข่าวไปในทางที่อาจจะทำให้เด็กตกเป็นเป้ามากยิ่งขึ้น เพราะเรื่องนี้มีคนเห็นต่างกันก็มาก
.......
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมผู้ที่เสียสละ ทุกๆคนที่ร่วมมือกันจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้นำน่ายกย่องที่สุดที่สามารถจัดการทุกได้เป็นอย่างดี
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...