ควรถามตนเองบ่อยแค่ไหน ว่าวันนี้เราทำดีแล้วหรือยัง ?

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+2 votes
answered Jan 15 by อ้วนน้อยหอยสังข์ (510 points)
ดีค่ะ จะได้ไม่ทำชั่ว และหมั่นพยายามทำดี
+1 vote
answered Jan 16 by Pa-Mok (892,170 points)

ไม่จำเป็นต้องถาม ( ตัวเอง ) เพราะ.. >

การทำความดี  ไม่จำเป็นต้องบอกใครๆ   แม้กระทั่งตัวเราเอง ไม่จำเป็นต้องเตือนตัวเราเอง-ตอกย้ำตัวเราเอง  การทวงถามการกระทำนั้นๆ  เหมือนเป็นการยกยอตัวเราเอง  จะทำให้เกิดความเบื่อหน่าย-เฉยเมย-ไม่สนองตอบ ฯ.  เป็นเหมือนกับว่า.. ตัวเราต้องการสิ่งตอบแทน  ในการกระทำนั้นๆ

ขออนุญาตอัญเชิญ.. พระบรมราโชวาทของ.. ร.๙   เมื่อ ๒๕๑๐ ณ. พระราชวังไกลกังวลหัวหิน ฯ

ความว่า..  >>>  การทำความดี  เหมือนกับปิดทองหลังพระ.. การทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดใคร​ หรือประกาศให้ใครๆรู้   ให้ทำหน้าที​  เพื่อหน้าที่  และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นบำเหน็จราง​วัลที่สมบูรณ์แล้ว. <<< 

"ปิดทองไปข้างหลังพระเรื่อยๆ แล้วทองจะล้นออกมาที่หน้าพระเอง​"

วสิษฐ  เดชกุญชร.

+2 votes
answered Jan 18 by ชมพูหวาน (17,370 points)
สวัสดีค่ะคุณครู
ไม่ค่อยถามตัวเองเท่าไรค่ะ เพราะค่อนข้างมั่นใจในการกระทำของตัวเองว่าจะพยายามไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอยู่แล้วทุกอย่างที่ทำถ฿กคิดมาดีแล้วก่อนลงมือทำค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นแล้วจะย้อนดูว่าที่เราทำดีพอแล้วหรือยัง ที่เรื่องเกิดขึ้นเราทำให้เค้าเดือดร้อนโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าถ้าใช่ก็ขอโทษและแก้ไขในความไม่รอบครอบของเรา แต่ถ้าเราคิดว่าทำดีที่สุดแล้วจะปล่อยผ่านค่ะ ^___^
+2 votes
answered Feb 16 by ลุงคนเดิม (900 points)
สวัสดีครับ

ประเด็นนี้...นานมากแล้วที่ผมไม่ได้คิดว่าจะถามตนเอง เพียงก่อนคิด ก่อนทำ ก่อนพูด ถ้าไม่มีอคติใดๆมาบดบังมโนคติแบบจันทรุปราคา หรือ สุริยุปราคา ก็มักจะออแนวออโต้ สุ จิ ปุ ลิ  แล้วลงมือทำ ไม่ว่าจะออนโร้ด หรือ ออฟโรด ยังไงก็ 4WD ทำใก้ผมทำอะไรไปอย่างค่อนข้างมั่นใจ และมีพลัง

...... แต่มีบางครั้งกิเลส ตัณหาเข้าครอบงำชั่วขณะจิต ก็เบี่ยงเบนออกนอกเส้นทางไปบ้าง บางบริบทก็คิดชงักได้ แต่บอกตามตรงหักห้ามใจยาก แม้จะผิด แต่ถ้่ถูกใจก็จะยากมาก ...

... สรุปว่าผมเพียงไม่คิดเรื่องดี หรือไม่ดี แต่จะมีแนวคุณธรรม จริยธรรม มาเคียงข้างตัวเองเสมอมาแม้จะไม่ตั้งใจ อาจเพราะผมเติบโตมาแบบท้องไร่ท้องนา กระโจนน้ำในห้วยในบึง ได้เรียน ได้บวชเณร บรรพชาตามวัย รับราชการทหารตามกฎหมาย จึงมีอะไรที่คอยประคองตัวมาจวบจนวัยกะย่องกะแย่ง ...

ตามนี้แหละครับ (ว่ามาซะยาว)
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...