กิจกรรมที่คุณต้องทำให้ได้ในวันคริสต์มาสคืออะไร ?

+1 vote
27 views

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+1 vote
answered Dec 27, 2017 by Pa-Mok (894,020 points)
edited Dec 27, 2017 by Pa-Mok

>  คริสมาส. > Christmas.  เป็น ขนบธรรมเนียม-ประเพณี  ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของ ชาวคริสต์ศาสนิกชน 

ฉะนั้น.  กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในวันคริสมาส. > Christmas.  จึงเป็นกิจกรรมของ ชาวคริสต์ศาสนิกชน โดยเฉพาะ. 

>  สิ่งที่สำคัญในวัน คริสมาสต์ คือ. พระเยซู.  > Jesus Christ.  เพราะ..พระเยซู  เป็นองค์ศาสดาของชาวคริสต์ศาสนิกชน   ตามประวัติ  พระองค์ประสูติมาเพื่อ ทำให้เกิดการพ้นทุกข์-ไถ่บาป ฯ. ให้กับสาวกของพระองค์.

------------------------------------------------------------------------------

ฉะนั้น.. วันคริสมาส. > Christmas.  สิ่งสำคัญของชาวคริสต์ศาสนิกชน   ที่จะต้องทำก็คือ.  >>>

>  1.  การที่ครอบครัว ทุกคนจะต้องไปโบสถ์  พร้อมกันเพื่อร่วมพิธีพิเศษเนื่องในวันเฉลิมฉลองวันประสูติของพระองค์ ( พระเยซู ) 

ที่โบสถ์. > Church.   บาดหลวง. > Father.   จะจัดให้มีพิธีพิเศษขึ้น   ที่เกี่ยวกับประวัติการประสูติของพระเยซู    และฉลองวันประสูติของพระเยซู. > Mass of Christ. (  Christ + Mass  = Christmas. )  พิธีพิศษ นี้จะมีก่อนเที่ยงคืน 24 ธค.  และเลยหลังเที่ยงคืนไป   เมื่อเลยหลังเที่ยงคืน  ก็จะเป็นวัน คริสมาสต์. > Christmas day 25 ธค.  ซึ่งตรงกับวันประสูติของพระเยซู  ( เพราะทางตะวันตก  หลังเที่ยงคืนจะเป็นวันใหม่ )

>  2.  การที่ต้องเดินทางกลับบ้าน ( พ่อ-แม่ )  เพื่อร่วมทานอาหารมื้อพิเศษ กับพ่อ-แม่-ครอบครัว-เพื่อนที่สนิท.

วัน คริสมาสต์อีฟ. > Christmas Eve. 24 ธค. ชาวคริสต์ศาสนิกชน  +ครอบครัว+เพื่อนที่สนิท  จะรับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษร่วมกัน  เพราะ.. เป็นวันหยุดที่สำคัญทางศาสนา + ของประเทศ+ โรงเรียน ปิดประมาณ 10วัน  ยาวจนถึงปีใหม่   ทุกคนเดินทางกลับบ้าน.. หลังจากนั้น ก็เตียมตัว  ไปโบสถ์  เพื่อร่วมพิธีพิเศษฉลองวันประสูติของพระเยซู. > Mass of Christ  ซึ่งจะมีพิธีก่อนเที่ยงคืน.
 

>  3.  การให้-แลกเปลี่ยนของขวัญ ระหว่างกัน  เพื่อระลึกถึงพระเยซู  ที่ท่านได้ทรงมีความรัก-เมตตา- เสียสละ-ไถ่บาป  ให้สาวกของพระองค์พ้นทุกข์.

 เมื่อเสร็จพิธีที่โบสถ์  ก็เดินทางกลับที่พัก  และก็จะเริ่ม  ให้-แลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างกัน   ซึ่งของขวัญนี้จะจัดห่อ+วางไว้ใต้ต้นคริสมาสต์ก่อนหน้านั้นแล้ว. ( การให้-แลกเปลี่ยนของขวัญ. เป็นการกระทำที่แสดงออกถึง..การเสียสละ  การมอบความรัก ฯ.  ที่พระเยซูทรงมีต่อสาวกของพระองค์ )

>   4.  การตกแต่ง-ประดับบ้าน-ต้นคริสมาสต์ ฯ. ให้สวยงาม  เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข+โชคดี  ตามขนบธรรมเนียมของชาวคริสต์ศาสนิกชนที่มีมาเดิม.

ชาวคริสต์ศาสนิกชน . จะประดับ-ตกแต่งบ้าน-ติดไฟ ตามต้นคริสมาสต์..ต้นมิสเซิลโท..ต้นฮอลลี่ ฯ.  ซึ่งจะเริ่มทำหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าสิ้นสุดลง  ในบางพื้นที่ก็อาจจะทำก่อนที่อากาศจะหนาวจัด  และหิมะตก

ของขวัญ+การ์ดต่างๆนั้นก็จพจัดการห่อแล้วนำไปว่งไว้ใต้ต้นคริสมาสต์  และจะให้-แลกเปลี่ยนของขวัญ-การ์ดกัน  เมื่อกลับถึงบ้านหลังจากเสร็จพิธีที่โบสถ์.

------------------------------------------------------------------------

ส่วนซานตาคลอส.  > Santa Claus. นั้น  สำหรับเด็กที่เล็กๆ  ที่ไม่สามารถอยู่ดึก ข้ามคืนจนถึงวันใหม่ได้  ทางพ่อ-แม่  ก็บอกให้เข้านอน   เมื่อตื่นนอนมาก็จะได้ของขวัญ  เพราะซานตาคลอส.  จะแอบเอาของขวัญมาให้  คือจะแอบเข้ามาทางปล่องไฟ และเอาของขวัญนั้นไปวางไว้ใต้ต้นคริสมาสต์  (ซานตาคลอส ที่เข้าทางปล่องไฟ+เอาของขวัญมาวางไว้ใต้ต้นคริสมาสต์นั้น  เป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาของชาวคริสต์ศาสนิกชน   แต่ส่วนมากแล้ว พ่อ-แม่ ฯ. จะนำของขวัญนั้นๆไปวางไว้เอง )

** สมัยนี้  ได้จัดให้มี ซานคาคลอส. โดยจัดให้แต่งตัวเหมือน ซานคาคลอส.  และไปแจกของขวัญให้เด็กๆ ตามบ้าน-โรงเรียน-สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า-ศูณย์การค้าต่างๆ

*** ซานคาคลอส.  >  Santa Claus.  เป็นชื่อชองนักบุญในสมัยคริสตวรรษที่4  ชื่อเซนต์นิโคลาส.  >  Saint  Nicholas  หรือ  ซาน  นิโคลาส  และเป็น ซานตาคลอส  ตามสำเนียงที่เพี้ยนไป  จนถึงปัจจุบัน.

@ Credit by.  >

1.  Pope Liberius.

2.  David L. Brown Th.M.

3. Clement  C.  Moore.

image

image

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...