โลกจะเย็นลงได้ ด้วยการกระทำอย่างไร ?

+2 votes
43 views
asked Dec 17, 2017 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (783,270 points)
ของคนทั้งหลายในโลก

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Dec 18, 2017 by Pa-Mok (893,180 points)
selected Jul 8, 2018 by ครูแก่
 
Best answer

>  ภาวะโลกร้อน.. เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียว  ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกชุมชน-ทุกคน-ทุกประเทศ  ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ ช่วยกัน  โดยเฉพาะภาคประชาชน-ภาครัฐบาล  ของประเทศนั้นๆ.

>  ภาวะโลกร้อน..   มีปัจจัยที่เกิดขึ้น + มีแนวทางป้องกัน-ลด-แก้ไข  ได้หลายสาเหตุด้วยกัน.  >>>               

-------------------------------------------------------------

>  มองกันในวงแคบๆ จากสภาวะแวดล้อม เฉพาะในประเทศไทย

 เพราะ.. จะสามารถมองออก+เข้าใจได้ดี  เช่น..  >>>

>  การตัดไม้ทำลายป่า.. เพื่อต้องการขายไม้-ปลูกที่พักอาศัย-จับจองที่ดิน ฯ. 

เป็นการ ทำลายธรรมชาติโดยตรง  ทำให้เกิดผลกระทบทางอ้อม.. เมื่อไม่มีป่าไม้  แผ่นดินไม่มีความชุ่มชื้น  แหล่งน้ำทางธรรมชาติทุกทำลาย  ฝนไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เกิดความแห้งแล้ง +ความร้อน. 

-----------------------------------------------------

>  การใช้เชื้อเพลิง  ที่ไม่ถูกต้อง ในครัวเรือน-ในระบบอุสาหกรรมฯ.

>  การเผาไร่-เผาตอซังข้าว ฯ. หลังจากการเก็บเกี่ยว.

การใช้เครื่องยนต์-ใช้รถส่วนตัว  ที่มีมากเกินไป.

>  การเผาไหม้ต่างๆ  ที่ทำให้เกิดควัน  จะเกิดกาสคาร์บอนไดออกไซด์   >   CO2   ซึ่งไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลก เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้ธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น..ฝน-ฤดูกาลต่างๆ

--------------------------------------------------------------------------------------

>  การหาแหล่งน้ำ.. ใช้ในที่พักอาศัย-การเกษตรกรรม-อุสาหกรรม ฯ ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง-ไม่มีความรู้-มักง่าย-  ประหยัดเงิน-หลบเลี่ยงกฎหมาย ฯ.  โดยการหลบเลี่ยง-แอบขุด-เจาะ แหล่งน้ำบาดาลใต้ดิน  ที่ไม่ถูกวิธี ขึ้นมาใช้  เป็นการทำลายชั้นหินใต้ดินที่เก็บกักแหล่งน้ำใต้ดินนั้นๆ  เมื่อแหล่งน้ำถูกทำลาย  ก็จะเกิดความแห้งแล้ง + ความร้อนตามมา.

-------------------------------------------------------------

แนวทางป้องกัน-แก้ไข-ลด  ภาวะโลกร้อน.  จุดเริ่มต้น>>>

>  จากภาครัฐบาล ของประเทศนั้นๆ 

>  การศึกษา..รัฐบาลควรจัดระบบให้การศึกษาทุกระดับ  แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง   เมื่อประชาชนได้รับความรู้  เค้าเหล่านั้น  จะนำความรู้เหล่านั้นๆ  กลับมาพัฒนาชุมชน-สังคม-ประเทศของเค้า  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ  อย่างถูกต้อง.

กฎหมาย..ระบบกฎหมาย-การปกครองประเทศ. ควรออกกฎหมาย ควบคุม+บทลงโทษ.ที่เหมาะสม  ออกมารองรับกับสภาพแห่งความเป็นจริง   และใช้กฎหมายนั้นให้เกิดผล.

>  การคอร์รัปชั่น..ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคประชาชน-ภาครัฐบาล  ควรกำจัดการคอร์รัปชั่นให้เหลือน้อย  หรือหมดไป  เพราะ..คอร์รัปชั่นเป็นแผลร้าย-มะเร็งร้าย  ที่ทำลาย ระบบต่างๆของประเทศพังพินาศ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*** หมายเหตุ นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งเท่านั้น

ซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาแจกแจง+อธิบายให้เห็นชัดเจนได้ทั้งหมด.

เพราะ.. ประเทศ+คณะกรรมการที่ทำการวิจัย-ค้นคว้า ภาวะโลกร้อน  หรือ..การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี (Intergovernment Panel on Climate Change : IPCC)  นี้ ทำรายงาน+รวบรวมงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กว่า 2,500 คน จากกว่า 30 ประเทศ และใช้เวลาในการวิจัยถึง 6 ปี   จึงจะสามารถสรุป-ระบุ   ได้ว่า  ภาวะโลกร้อน  หรือ..การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   90% ที่การเปลี่ยนแปลง   มาจากกิจกรรมของมนุษย์

>  โดยเฉพาะมนุษย์  ในโลกประเทศที่สาม ( การศึกษาไม่ทั่วถึง+กฎหมายไม่ดี+การคอร์รัปชั่น )

 

 

 

commented Dec 19, 2017 by ครูแก่ (783,270 points)
ขอบคุณสำหรับคำตอบที่ให้ครับ
+1 vote
answered Jan 4, 2018 by ชมพูหวาน (17,390 points)
โลกร้อนทุกคนบนโลกรู้ดีว่าเกิดจากอะไรหลายสาเหตุขนาดไหน และเป็นเรื่องยากที่จะป้องกันด้วยใครคนใดคนหนึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันค่ะ
เอาที่ตัวเราทำได้ล่ะกันนะคะ ไปซื้อของก็จะไม่ค่อยรับถุงพลาสติกถ้าไม่จำเป็น ปิดไฟ ปิดน้ำ แยกขยะ ทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได้ด้วยตัวเราเองก่อนค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...