สิ่งที่ทำให้คุณพึงพอใจมากที่สุดในปัจจุบันคืออะไร ?

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+2 votes
answered Nov 27, 2017 by ชมพูหวาน (27,730 points)
selected May 31, 2018 by ครูแก่
 
Best answer
สวัสดีค่ะคุณครู หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูจะสบายดีนะคะและอากาศเริ่มเย็นลงแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ^___^
สิ่งที่ทำให้พึงพอใจในปัจจุบันคือ เราสามารถดูแลตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงสามารถดูแลเรื่องการเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกให้บุพการีได้ค่ะ
มีความสามารถช่วยคนที่ด้อยโอกาสกว่าได้ตามกำลัง แม้ไม่มากมายแต่ทำให้เราภาคภูมิใจและมีความสุขค่ะคุณครู ^___^
commented Nov 27, 2017 by ครูแก่ (790,650 points)
สบายดีครับ หวังว่าคุณชมพูหวานคงสบายดีมีสุขเช่นกัน
+2 votes
answered Nov 21, 2017 by Pa-Mok (906,390 points)

> คือ พอใจ.  >  ในคุณภาพของการดำรงชีวิตที่เป็นอยู่ของทุกวันนี้  ซึ่งได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ  ที่รวมถึง.. >>

ผู้คน-วัฒนธรรม-สังคม-ประเพณี-กฎหมาย ฯ. ของสถานที่  ที่ได้อาศัยอยู่ 

ผู้คน.. 99-100 % ได้รับการศึกษาขั้นต่ำสุดระดับ ไฮสกูล เพราะภาครัฐฯ.  ได้ใช้เงินภาษีส่วนหนึ่งมาใช้ในระบบการศึกษา  คือจัดให้เด็กๆทุกคนได้เรียนฟรี+อาหาร+รถรับส่งฟรี+สวัสดิการด้านรักษาพยาบาลฟรี.

สิ่งเหล่านี้.. ทำให้เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   ได้รับความรู้จากการศึกษา   และ เป็นมันสมองของประเทศในอนาคต   ซึ่งได้นำความรู้ต่างๆที่ศึกษามานั้น  กลับมาทะนุบำรุงประเทศในด้านต่างๆ     ในการ เป็นผู้นำในการคิดค้น-ประดิษฐ์+ทำให้เกิดเทคโนโลยี่ต่างๆเกิดขึ้น ในโลก   ทำให้ประเทศชาติ  มีความมั่นคงทางระบบเศรษฐกิจ+ระบบทางทหาร. 

วัฒนธรรม-สังคม-ประเพณี-กฎหมาย ฯ.  ที่ดี+มีแบบแผน  ย่อมเกิดขึ้นได้ เมื่อเยาวชน-ผู้คน  ได้รับการศึกษาที่ทั่วถึง+ถูกต้องตามแบบแผน  ก็ทำให้วัฒนธรรม-สังคม-ประเพณี-กฎหมาย  มีแบบแผนที่ดีตามไปด้วย   ทำให้  ผู้คนที่อาศัยอยู่   ได้รับ+มีคุณภาพของการดำรงชีวิต  ที่ดี   อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องตามหลักของสากลทั่วๆไป  ซึ่งประเทศอื่นๆนำไปใช้เป็นแบบแผน.

 

+2 votes
answered Nov 28, 2017 by koboab (4,760 points)
ยังไม่ตาย
+1 vote
answered Nov 29, 2018 by ดาวสุข (17,360 points)

ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ลองทำ แล้วสามารถทำออกมาได้ดี

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...