ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

การตัดสินใจ มีความสำคัญต่อกระบวนการบริหารอย่างไร ?

+2 โหวต
21 ผู้ชม ถูกถาม Nov 16, 2017 ใน การศึกษา โดย ครูแก่ (780,710 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

2 คำตอบ

+1 โหวต

 

การบริหารงาน..    นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติแล้ว   สิ่งสำคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็คือ  >  การตัดสินใจ. <

การตัดสินใจ.  นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตการทำงานของบุคคล และถือเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำหรือผู้บริหารในการจัดการหรือบริหารงานซึ่งจะนำพาให้เกิดความอยู่รอดหรือไม่ ของกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์การนั้นๆ.

 การตัดสินใจที่ดี.. >  จะก่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินใจจึงควรหาข้อมูลหรือมีข้อมูลที่ดีและมีกระบวนการที่ดีในการตัดสินใจ    ตลอดจนต้องมีความรอบคอบ   ค้นหาสาเหตุ  ที่จะทำให้เกิดผลดีมากที่สุด     และเกิดการผิดพลาดน้อยมากที่สุด.

แต่.. >  หากตัดสินใจผิดพลาด..  จะเกิดความเสียหาย   มาก-น้อย  แก้ไขได้-แก้ไขยาก-หรือแก้ไขไม่ได้ . 

ซึ่ง..   ควรที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อน  ที่จะทำการตัดสินใจลงไป  

เพราะ..  >  บางเรื่อง-บางเหตุการณ์แห่งการตัดสินใจที่ผิดพลาด    อาจหมายถึงชีวิตหรืออนาคตของบุคคลผู้นั้น+ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายด้วย.

-----------------------------------------

สวัสดีครับคุณครู.

ถูกตอบแล้ว Nov 18, 2017 โดย Pa-Mok (888,850 คะแนน)
+2 โหวต
การตัดสินใจ  +ที่ถูกต้อง  จึงมีความสำคัญ แต่ตัดสินใจมักง่ายไม่ดีหรอกครับ
ถูกตอบแล้ว Nov 28, 2017 โดย koboab (4,080 คะแนน)
...