จากคำถามที่แล้ว......พอจะอธิบายเหตุผลของความภูมิใจนั้นเพิ่มเติมได้บ้างไหม ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Oct 16, 2017 by Pa-Mok (892,700 points)
selected Feb 22, 2018 by ครูแก่
 
Best answer

ผม.. มีความภูมิใจ   ที่ได้มีโอกาสเป็นศิษย์เก่า  จากสถาบันแห่งนั้น   เพราะ.. >>>

>  เป็นโรงเรียนรัฐที่ได้รับการสถาปนา ( สร้างขึ้น ) โดยพระมหากษัตริย์ไทย.

เป็นโรงเรียนรัฐ ฯ. แห่งเดียวในประเทศไทย  ที่มีพระมหากษัตริย์ไทยทรงเข้ารับการศึกษา.

>  ในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ในเวลานั้น  ได้มีโอกาส ร่วมแปลอักษร  ที่สนาศุภชลาศัย. สนามกีฬาแห่งชาติ  ในการแข่งขันกีฬาประเพณี ( จตุรมิตร )

>   ด้วยคุณสมบัติต่างๆ แห่งสถาบัน   จึงทำให้มีโอกาส   ได้ไปศึกษาต่อยังต่างแดนได้.

*** หมายเหตุ.

>  ทุกวันนี้.. ผมยังคงมีความระลึกถึง สถาบัน  ครูบาอาจารย์  ทุกๆท่าน  ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ  ทำให้สามารถนำความรู้เหล่านนั้น   ไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมต่อในต่างแดนได้  และนำมาซึ่งความสำเร็จในหน้าที่การงาน  ในชีวิตความเป็น อยู่ของทุกวันนี้.

>  ผม.. ไม่เคยลืมบุณคุณของครูบาอาจารย์เหล่านั้นเลย.

+2 votes
answered Oct 15, 2017 by super_hero (41,390 points)
ภูมิใจเรื่องตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนครับ
เป็นรูปพระเจ้าตากสินมหาราช ในทุกๆปีจะมีการไปสักการะบูชาพระบรมรูปทรงม้าที่วงเวียนใหญ่ ในสมัยนั้นช่วงเย็นหลังเลิกเรียนผมก็จะไปนั่งทำสมาธิในวัดที่มีอัฐของท่านอยู่ ทำให้มีความภาคภูมิใจมากครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...