เหตุฉไน? เว็บ answethai.com นี้...จึง...

+4 votes
67 views
asked Oct 2, 2017 in คอมพิวเตอร์ by ดาวสุข (17,360 points)
ไม่มีคำว่า http://www.......เหมือนอย่างเว็บอื่นๆ

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+4 votes
answered Oct 3, 2017 by Pa-Mok (900,730 points)
selected Oct 5, 2017 by ดาวสุข
 
Best answer

http.   จากที่มีการบันทึก. >>>

 http.  >  HyperText Transfer Protocol. (Security)  เป็นโปรโตคอลหลักในการใช้งานเวิลด์ไวด์เว็บ โดยมีจุดประสงค์แรกเริ่มในการเป็นช่องทาง สำหรับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน HTML   

>  และ.. มีจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัย-ความลับ  สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่อง  เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลนั้นถูกรับ-ส่งระหว่างผู้รับและผู้ส่งตามที่ระบุไว้  โดยที่ข้อมูลจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากเดิม หรือถูก ขโมยไป.

>  ฉะนั้น.. เว็ป ถาม-ตอบ  ในลักษณะ  ที่ธรรมดาๆ  แบบนี้  จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบ http.ให้ยุ่งยาก  ด้วยเหตุ.. ธรรมดาๆ  ที่ว่าข้อมูล( ถาม-ตอบ )  ที่ส่งออกบนเว็ประหว่างกัน ( ผู้ถาม-ผู้ตอบ ) ไม่มีความลับ-ความสำคัญมากมาย  ที่จะต้องใช้ระบบ http.

>  ตัวอย่าง.. เช่นบ้านพักอาศัย ( ธรรมดา ) ที่เราๆอยู่กัน  ไม่จำเป็นต้องมียาม-หน่วยรักษาความปลอดภัยมาคอยเฝ้า  เหมือนกับธนาคาร ฯ.

*** หมายเหตุ.

>  http. ก็ยังมีความหมาย+การใช้งานที่แตกต่างกับ  https.

>  https.  จะมีความหมาย  หรือความสำคัญ  ในความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับการซื้อ การกรอกแบบฟอร์ม-ข้อมูลส่วนตัว-ระบบเงิน เช่น บัตรเครดิต ใน website ที่เป็น https


>  แต่.. หากว่าจะไปซื้อของ หรือ กรอกข้อมูลบัตรเครดิต ผ่านทาง website ที่เป็น http ไม่มี S ต่อท้าย ก็เตรียมตัวอาจจะโดนขโมยข้อมูลส่วนตัว   เพราะมันไม่ปลอดภัย.

------------------------------------------------------------

www. จากที่มีการบันทึก. >>>

www.   World Wide Web.  เป็นระบบ-เครือข่ายที่เชื่อมโยงต่อกัน  สำหรับใช้เก็บ-แลกเปลี่ยน-ส่งต่อ ข้อมูล-ข่าวสารต่างๆ ที่ไม่มีความสำคัญ  หรือเป็นความลับ มาก ระหว่างกันบนเว็ป ( อินเทอร์เน็ต )  จากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังอีกแหล่งข้อมูลหนึ่ง.

>  เจ้าของซอฟต์แวร์  หรือ เจ้าของเว็ป-เจ้าของบ้าน ( ที่มีความรู้ )  สามารถสร้างขึ้นมา  โดยผ่าน บราวเซอร์ซึ่งมีความสะดวก + ง่ายต่อการใช้  ไม่มีระบบ ป้องกัน ฯ. ที่ยุ่งยาก-ซับซ้อน  มากมายนัก.

>  หรือจะเรียนลัด   เพื่อเป็นการประหยัดเวลา+ค่าใช้จ่าย โดยการนำเอา  เว็ป-ซอฟต์แวร์ อื่นๆ ภาษาอื่นๆ  มาดัดแปลงใช้งาน.

*** หมายเหตุ.

> เว็ปนี้ ( Answerthai.com )   จะมี >  www  < นำหน้า > www. answerthai.com ( กรุณาสังเกตุดูให้ดีๆ )

>  www.answerthai.com/?qa=43741/เหตุฉไน-เว็บanswerthai-com-นี้-จึง&state=edit-43744

>  http/www/resources/info.

image

 

 

+4 votes
answered Oct 3, 2017 by Pa-Mok (900,730 points)

ต้องแยกรูปภาพประกอบคำตอบ

เพราะ.. เนื้อที่มี.. ลิมิต.. ในการโพสต์.  >>>

image

image

image

commented Oct 5, 2017 by ดาวสุข (17,360 points)
ละเอียดครบถ้วน เช่นเคย ...แบบ Pa-Mok  ขอบคุณค่ะ
+4 votes
answered Oct 3, 2017 by ครูแก่ (790,650 points)
อ๋อ.....ยังงี้นี่เอง

ขอขอบคุณทั้งคำถามและคำตอบนี้ครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...