@ > ความปลอดภัย.

+3 votes
26 views
asked Aug 11, 2017 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (900,780 points)

>   คุณเคยสำรวจ สถิติระดับความปลอดภัย  ของบริษัทที่คุณจะใช้บริการ หรือเปล่า  ?

---------------------------------------------------------------------------------------

>  แต่ละครั้งที่จำเป็นต้องใช้บริการของบริษัทต่างๆในการเดินทาง  ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน.. รถไฟ.. รถโดยสาร.. เรือ ฯ.

 >  การสำรวจสถิติการมีความปลอดภัยสูง  ของบริษัทนั้นๆ  เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่จะใช้บริการ.

ผู้ใช้บริการ.. อันดับแรกจะเลือกจาก  สถิติในการมีความปลอดภัยสูง.. การให้บริการเป็นอันดับต่อมา.. ติดตามด้วยราคาค่าบริการ.

เพราะ.. สถิติระดับความปลอดภัยของบริษัทนั้นๆ    จะให้ความมั่นใจกับผู้ที่จะใช้บริการได้เป็นอย่างดี.

image

image

image

image

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+2 votes
answered Aug 15, 2017 by ชมพูหวาน (27,730 points)
selected Oct 14 by Pa-Mok
 
Best answer
บางพื้นที่อาจไม่มีให้เลือกมากนัก และถ้าเลือกได้เราทุกคนต้องการความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินด้วยกันท้งนั้นค่ะ ^___^
ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องพยายามที่สุดที่จะไม่เอาตัวไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงทุกอย่างค่ะ
+2 votes
answered Aug 12, 2017 by ครูแก่ (790,650 points)
เสียใจที่จำเป็นต้องตอบว่า ผมใส่ใจน้อยมากครับ

ซึ่งถ้าใครทำได้ดีกว่า

ก็ขออนุโมทนาด้วย
+2 votes
answered Aug 22, 2017 by อิน-ทร (3,950 points)
ไม่รู้ครับ ไปไหนมาไหนก็ปั่นครับ
commented Aug 23, 2017 by Pa-Mok (900,780 points)
ปั่น..บนบก
ปั่น..บนอากาศ
ปั่น..บนนํ้า-ใต้นํ้า

อืม.. สูเจ้า  ปั่น..อันหยั้งก๊ะ ?
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...