การรู้จักตำหนิตนเอง จะมีผลดีอย่างไร ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+2 votes
answered Aug 2, 2017 by Pa-Mok (894,020 points)
selected Sep 14, 2017 by ครูแก่
 
Best answer

สวัสดีครับคุณครู.

---------------------------------------

จากที่มีการบันทึก.. เค้าว่าไว้ดังนี้..  >>>

การที่.. บุคคลผู้นั้น  เกิดอาการ-การกระทำ  >  ถึงขั้นตำหนิตัวเองได้  <  นั้น   ย่อมมีผลดีติดตามมาแน่นอน.  >>>

เพราะ..  แสดงให้เห็นว่า  เค้ามองตัวเค้าเองออกได้เป็นอย่างดี.. เค้ามีสติ  การที่จะพัฒนาจิตใจของคนทั่วไปให้ดีได้นั้น   จะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน  การปรับปรุงแก้ไขตัวเองนั้นง่ายต่อการกระทำ.. ไม่มีแรงกดดันหรือปฎิกิริยาทางลบโต้ตอบกลับ. 

ด้วยเหตุที่ว่า.. ไม่มีใครสมบรูณ์แบบไปในทุกๆเรื่อง  หากว่า.. เราปรับเปลี่ยนใจเราได้  เรา.. ก็จะสามารถปรับเปบี่ยนใจคนอื่นได้เช่นกัน.

*** หมายเหตุ..

 ทว่า.. การกระทำ ในแบบที่  >  ตำหนิตัวเองนี้  <  จะหาได้ยากยิ่ง

เพราะ.. เปรียบเสมือน  ดาบสองคม

 และ.. อาจจะมีการแย้งว่าไม่มีทางทำได้.

แต่.. อะไรๆ  ก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเช่นกัน.

+2 votes
answered Aug 15, 2017 by ชมพูหวาน (17,390 points)
ตำหนิตัวเองคิดว่าดีต่อการพัฒนาตัวเองค่ะ และพร้อมยอมรับคำตำหนิจากคนรอบข้างเสมอในการปรับปรุงตัวค่ะ ^___^
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...