การทำบุญให้ถูกที่ การทำดีให้ถูกคน มีความสำคัญอย่างไร ?

+4 votes
56 views

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+2 votes
answered Aug 15, 2017 by ชมพูหวาน (27,730 points)
selected Sep 8, 2017 by ครูแก่
 
Best answer
ชอบคำพูดนี้นะคะ ทำบุญให้ถูกที่ ทำดีให้ถูกคน
แต่เราไม่สามารถแยกแยะได้ทั้งหมดว่า ใครที่ควรทำบุญ ใครที่ควรทำดีด้วย
แม้แต่พระบางรูป สถานที่บางที่เรายังแยกไม่ออกว่าเราทำบุญแล้วจะถูกที่หรือเปล่า
เลยคิดเองว่า การทำบุญ ทำความดี เอาใจเราเป็นที่ตั้งค่ะ เมื่อไรที่ไม่สบายใจที่จะทำก็จะไม่ทำ ส่วนแบบไหนที่ทำแล้วสบายใจก็มักจะทำบ่อยๆค่ะ ^___^
+2 votes
answered Jul 21, 2017 by Pa-Mok (900,780 points)
สวัสดีครับคุณครู.
>  จากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ณ. เวลานี้  ทำให้ไม่สามารถตอบกระทู้คำถามนี้ได้  ด้วยตัวเอง
ต้องใช้เวลาเพื่อไปค้นคว้าหาข้อมูลมาตอบ  เพราะ..ต้องการที่จะแบ่งปันความรู้ร่วมกัน.
--------------------------------------------------------------------------------------
>  จากกระทู้คำถาม.. เค้ามีการบันทึกไว้ดังนี้.  >>>
การทำบุญให้ถูกที่..  >

>  การทำบุญ.. หมายถึง  การทำ – ชำระ  จิตใจของเราให้สะอาด.

>  การทำบุญต่างๆนั้น  มีมากมายหลายวิธีด้วยกัน ( ทางตรง-ทางอ้อม ) เช่นว่า..เราจัดอะไรต่าง ๆไว้เพื่อที่จะทำบุญเช่นอาหารการกิน เครื่องใช้สอยต่าง ๆ ว่าเอาไปทำบุญ บูชาพระสงฆ์-พระพพุทธรูป-บูชาบวงสรวง ผีสางนางไม้ ไร่นาเรือกสวน-ต้นไม้-ภูเขา-จอมปลวก-หอผี ศาลพระภูมิ-สัตว์ต่างๆที่เกิดมาผิดปรกติ ฯ.  ซึ่งเราก็คิดว่าเราพากันไปทำบุญ-บูชา-บวงสรวงที่ถูกต้อง แล้วเราก็จะได้บุญ ตามที่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพากันทำอยู่เป็นส่วนมาก.

>   แต่. นักปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสว่า เราทำบุญบูชาไม่ถูกต้อง เราจะไม่ไดรับผลบุญนั้นเลย

>  เพราะ..  >>>  เราพากันทุกบุญไม่ถูกที่นั่นเอง.

>  เหตุเพราะ.. ไปบูชา-บวงสรวง-ทำบุญกับ ไร่นา-เรือกสวน-ต้นไม้-ภูเขา-จอมปลวก ฯ.
--------------------------------------------------------------------------------

>  การทำความดีไม่ถูกบุคคล คือ..  >  ตัวบุคคลผู้รับสิ่งของที่เราให้เขานั้น  เป็นบุคคลไม่ดี บุคคลเหล่านั้นเป็นคนพาล โจรขโมยปล้นจี้ฆ่าเจ้าของเอาสิ่งของ สูบกัญชา ยาฝิ่น แค็ป เฮโรอีน ผงขาว ยาเสพติดให้โทษ ฯ.

ถ้า.. >  หากพวกเราท่านทั้งหลาย ไปสงเคราะห์ทำความดี ขวนขวายช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์ บำรุง ส่งเสริม ให้กำลังแก่คนพาลเหล่านี้นั้น เอาอาหารการกิน-ยาเสพติด-สุรายาเมา-กัญชา-ยาฝิ่น-แค็ป-เฮโรอีน-ผงขาว ฯ. ไปให้เขาดื่มกิน สูบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ หรือเราเอาอาวุธโธปกรณ์ ปืน ระเบิด ของแหลมคมเครื่องมือใช้เปิดงัดแงะขโมยสิ่งของต่าง ๆ เรานำเอาสิ่งของดังกล่าวมานี้ ไปให้เขา ช่วยเขา บำรุงส่งเสริมให้เขามีกำลังมากขึ้นทุก ๆ วัน ภัยอันตรายทั้งหลาย และความวุ่นวายไม่สงบสุขอยู่ทุกมุมเมืองทั่วทุกประเทศในโลกนี้ ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์เป็นผล แต่ทุกคนเราก็คิดว่าเรากระทำความดีกับเขาทุกคน.
>   เพราะ.. เราไม่เข้าใจในการทำความดีนั้นเอง เหตุนั้น บัณฑิตเจ้าทั้งหลายจึงเรียกว่า..        เราทำความดีผิดคน.

>  เหตุนี้.. ชาวพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันศึกษาให้รู้แจ้ง  ก่อนที่จะทำบุญ  หรือ.. ทำความดี  เพราะเป็นสิ่งที่ทุก ๆคน ไม่ควรนำไปปฏิบัติ.
 
>  เพราะ.. จะเป็นทางวิบัติเสื่อมเสีย ไม่เจริญทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นอีกด้วย.
@  >  Kanlayanatam
+2 votes
answered Jul 25, 2017 by say (49,490 points)
ในมุมมองส่วนตัว คือ ทำบุญถูกที่ได้ผลบุญแน่ชัดที่สำคัญเพราะเหลียวหลังไปมองไม่สะดุ้ง อิอิ ค่ะ
ทำดีถูกคน สำคัญเพราะคนคนนั้นสมควรได้รับ ทำไปแล้วคนคนนั้นรอด ผ่านความทุกข์
หรือมีสุขมากขึ้น ก็ดีค่ะ
+2 votes
answered Aug 22, 2017 by อิน-ทร (3,950 points)

การทำบุญให้ถูกที่ การทำดีให้ถูกคน เสมือนทำให้สัญญานตรงกันทั้งผู้ส่ง และผู้รับ ก็จะเกิดประโยชน์เป็นเนื้อนาบุญ กระมังครับ

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...