@ > ห้องสมุด.

+3 votes
28 views
asked Jul 8, 2017 in การศึกษา by Pa-Mok (894,020 points)

คุณไปใช้บริการของ  > ห้องสมุด <  กันมาก-น้อยแค่ไหน ?   เหตุผล ?

-----------------------------------------------------------------------------------------

> Library... >  ห้องสมุด-หอสมุดต่างๆของภาครัฐ ฯ. ทั้งระดับชุมชน-ระดับประเทศ  เป็นบริการฟรีจากภาครัฐ ฯ. เพื่อประชาชน  ที่จัดสร้างขึ้น โดยเงินภาษีฯ.

>  ห้องสมุด.. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้-ข่าวสาร-วิชาการ ฯ. ทุกประเภทในรูปแบบต่างๆ.

มีจุดประสงค์.. เพื่อต้องการให้พลเมืองของประเทศนั้นๆ  ได้ศึกษา-ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง   ให้เกิดความรู้+ความคิดสร้างสรรค์ เท่าทัน-เท่าเทียม กับนานาประเทศ ที่เจริญแล้วทั้งหลาย  และเป็นการยกระดับความรู้ต่างๆให้กับพลเมืองของประเทศนั้นๆ โดยตรง.

-------------------------------------------------------------------------------------------

ผม.. ใช้บริการของห้องสมุดของโรงเรียน-ของรัฐฯ.บ่อยมาก  เมื่อสมัยที่เรียน.

แต่.. วันนี้-เวลานี้  ไปห้องสมุดน้อยมากๆ

เพราะ.. ความทันสมัยในรูปแบบต่างๆ ทำให้แทบจะไม่ต้องไปห้องสมุดเลยเช่น..  >>>

>  อี-บุ๊ค.    E-Book.  >  หนังสือทุกประเภท ซึ่งรวมทั้งหนังสือแมกกาซีนทุกประเภท  การสมัครเป็นสมาชิก-การขอยืม+การคืนหนังสือต่างๆนั้น   สามารถกระทำทางออน์ไลน์ สะดวก-รวดเร็ว+ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย.

>  สำหรับ.. ซีดี-ดีวีดี ฯ.  ต้องไปทำการขอยืม+ส่งคืน  ที่ห้องสมุดนั้นๆ ด้วยตัวเอง.

 

image

image

image

 

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Jul 9, 2017 by ครูแก่ (783,290 points)
ผมเป็นสมาชิกห้องสมุดประชาชนอุบลราชธานี กับห้องสมุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีครับ

เนื่องจากสะดวกและมีหนังสือ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพียงพอกับความต้องการแล้ว
+1 vote
answered Jul 9, 2017 by say (46,090 points)
ช่วงเรียนอยู่กทม. ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติ บ้างก็ไปใช้บริการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ไปตามกระทรวงบ้าง และคลังข้อมูลของนิตยสาร
แต่ตอนนี้ชราแล้วก็ห้องสมุดที่บ้านค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...