@ > กั้นชายแดน.

+2 votes
18 views
asked Jan 27, 2017 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (892,700 points)

>  พรมแดนของประเทศ.. ถือว่าเป็นขอบเขตอำนาจ-สิทธิอธิปไตยของประเทศนั้นๆ  ที่ควรสงวนสิทธิ ในการถืออำนาจบุกรุกโดยมิได้รับอนุญาติ.เพราะ.. เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ.

>  คุณมีความคิดเห็นอย่างไร  ?  กับการก่อสร้างเขตแบ่งพรมแดนประเทศ ที่ชัดเจน.

image

image

image

image

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+2 votes
answered Jan 29, 2017 by ครูแก่ (783,010 points)
คิดว่าดีมากกว่าเสียครับ

อย่างน้อยก็ทำให้รู้อาณาเขตของประเทศไหนอยู่ตรงไหน

ป้องกันปัญหาการล่วงล้ำเขตแดนของกันและกันได้ดีพอควร
+1 vote
answered Feb 10, 2017 by ชมนาด (470 points)

การก่อสร้างเขตแบ่งพรมแดนประเทศที่ชัดเจนสะท้อนความเป็นตัวตน และแสดงออกถึงความไม่เป้นมิตรมากนักค่ะ นึกถึงแนวป่า แนวมหาสมุทร เราจะไม่เห็นตะเข็บรอยต่อ ทำให้ดูแล้วสมู้ท อ่อนโยน เป็นมิตร ปลอดภัย

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...