ปัจุบันท่านทำอะไรอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ?

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+2 votes
answered Dec 27, 2016 by say (46,090 points)
selected Jan 6, 2017 by ครูแก่
 
Best answer
ทำความเพียรค่ะ
ลด ละ กิเลสอยู่ ^__^
ทำความเข้าใจในธรรมชาติ อุทิศชีวิตที่เหลือให้กับการเรียนรู้และฝึกให้สามารถถ่ายทอดได้ รับรองไม่รอดผ่านไปตามลำพัง
*****ปีใหม่จะมาถึงแล้ว เชอรี่ทำงานถึงวันที่30 ช่วงวันหยุดจะได้พบเพื่อนต่างวัยที่แวะเวียนมาทานข้าวรับปีใหม่ด้วยกัน  ครูคงได้พักผ่อนกับครอบครัว ^ ^ นะคะ
commented Dec 28, 2016 by ครูแก่ (783,270 points)
ใช่ครับ
ขอให้คุณเชอรี่และเพื่อนๆ  ได้ทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย  และมีความสุขมากๆ
ตลอดไปด้วย.
+2 votes
answered Dec 28, 2016 by koboab (4,460 points)
เรียนรู้  ปรับปรุง พัฒนา  ส่งต่อความรู้เวอร์ชั่นที่ดีกว่า
+1 vote
answered Dec 29, 2016 by Pa-Mok (893,130 points)

ทำหน้าที่เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้น ในชุมชน- ในสังคม-ในถิ่นที่อยู่.    >>>

ต้องเรียนรู้..  เพื่อที่ให้เกิดความเข้าใจ .. เกี่ยวกับวัฒนธรรม-ขนบธรรมเนียมประเพณี-ศาสนา  และรวมทั้งภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ฯ.

ต้องเรียนรู้..  >   เพื่อทำให้เกิดการปรับตัวเอง  ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน.. เกี่ยวกับกฎหมายของเมือง-ของรัฐ-ของประเทศ-กฎระเบียบของชุมชน-ภาษา-อาหาร-อากาศ ฯ.

ต้องเรียนรู้..   >   เพื่อความอยู่รอด  และให้ก้าวทันกับเทคโนโลยี่ใหม่ๆ  ที่ผลิตออกมาใช้ควบคู่กับชีวิตประจำวันทุกวัน.

เพราะ.. ถิ่นที่อยู่    คือ.. ถิ่นประเทศที่พัฒนาแล้ว.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...