อะไรเป็นที่พึ่งทางใจของท่าน ?

+4 votes
64 views

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+2 votes
answered Nov 28, 2016 by JNS (510,290 points)
selected Dec 9, 2016 by ครูแก่
 
Best answer
ชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย์,พ่อ,แม่,
คุณธรรมและความดีต่างๆ...สิ่งเหล่านี้
เป็นเหมือนยาวิเศษบำรุงและส่งเสริมให้
ใจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตต่อไป...
.....เพื่อกอบกู้โลก.....ครับ^__^.......อิอิ
commented Nov 29, 2016 by say (46,090 points)
ม่ายยอาววกอบกู้ได้เปล่าขนมอาจหมดโลกไปเลย แบบโพรเท็คปลอดภัยนะ ๆๆๆ
commented Nov 30, 2016 by JNS (510,290 points)
5555+เชื่อพี่ซิ..ซูเปอร์แมนก็เป็น
มาแว๊วววว

ฝันดีครับ><
+3 votes
answered Nov 25, 2016 by say (46,090 points)
คำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ ไม่สบายใจจะเดินมานั่งที่โต๊ะเปิดพระไตรปิฎก เปิดไปหน้าไหนก็อ่านค่ะ สงบได้
ถ้าไม่อยู่ใกล้ก็คิดทบทวนสิ่งที่อยู่ในใจกับพระธรรมค่ะ
+2 votes
answered Nov 26, 2016 by Pa-Mok (892,710 points)

 

แต่ละบุคคลจะยึดถือ+ปฎิบัติไม่เหมือนกัน. เช่นว่า. >>>

>  ศาสนาแต่ละศาสนา.. >  ย่อมจะเป็น ที่พึ่งทางใจ  ให้แต่ละบุคคลที่นับถือศาสนานั้นๆได้เป็นอย่างดี    จากการที่เค้าเหล่านั้นไปวัด-ไปโบสถ์ ฯ. ในวันสำคัญต่างๆทางศาสนา และในวันอาทิตย์      เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่มีด้วยกัน-กราบไห้วบูชาพระ-เรียนธรรมะ ฟังเทศน์-ฟังธรม-ฟังคำสั่งสอน   ที่พระท่านเทศน์สั่งสอนอบรม  และนำคำสั่งสอนนั้นๆมาปฎิบัติใช้  ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน.

>  อย่างน้อย.. ก็ทำให้การดำรงชีวิตของตัวเราเป็นสุข  ไม่มีทุกข์-ไม่มีปัญหามาเบียดเบียน  ไม่เกิดผลในทางละเมิดกฎของสังคม-กฎหมายของบ้านเมือง    ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้              >  ใจ-กายเราเป็นสุข. <

+3 votes
answered Nov 26, 2016 by ชมพูหวาน (17,370 points)
ก็คงเหมือนๆคนอื่น แต่เพิ่มเติมคือ พ่อกับแม่ค่ะ ไม่สบายใจโทรหาท่านเมื่อไรรู้สึกอบอุ่นในหัวใจขึ้นมาทันที มีแรงสู้ต่อไปค่ะ ^___^
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...