คุณคิดอย่างไรกับ 3 คลิปนี้

+4 votes
58 views
asked Oct 24, 2016 in ศาสนา by phattrasaya (65,390 points)


คุณคิดว่าแม่ชีผู้นี้มีญาณทัศนะพิเศษจริงหรือไม่ หรืออย่างไร

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Oct 24, 2016 by ครูแก่ (790,650 points)
edited Oct 25, 2016 by ครูแก่
คิดว่าเป็นจริงครับ

เป็นความสามารถที่เหนือโลก

ซึ่งจะเอามาตรฐานของคนธรรมดาสามัญอย่างเราไปเทียบนั้น  ไม่ได้เลย

ยกเว้นแต่.................

ถ้าเรากลายเป็นนก  ก็จะมั่นใจว่านกนั้นบินได้จริง

ถ้ากลายเป็นปลา  ก็จะมั่นใจว่าปลานั้นว่ายอยู่ใต้น้ำได้จริง

และ..................

ถ้าเรากลายเป็นตัวแม่ชีเอง  ก็จะมั่นใจว่าตัวท่านมีญาณทัศนะพิเศษจริงๆ
+3 votes
answered Oct 25, 2016 by JNS (511,530 points)
คิดว่าจริงครับ!!
เหตุผลคือ...สมาธิก่อให้เกิดปัญญาญาณ
ตามหลักของศาสนาพุทธ..โดยมีตถาคต
องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นำและปฏิบัติ
ได้สำเร็จมาแล้ว

รวมถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
จนกระทั่งเกิดญาณสมาธิก็มีให้ทราบกัน
โดยทัวไปครับ!!
+3 votes
answered Oct 26, 2016 by say (49,490 points)
edited Oct 26, 2016 by say
ปัจจุบันนี้สิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินกับหู หรือแม้แต่หยิบดู คุณเชื่อว่า จริง ได้ทันทีหรือ
เรื่องภาพเสียงตัดต่อการแสดงความสมจริงชนิดไดโนซอรัสคืนชีพมีให้เห็นอยู่นา ขอน้อมนำพระธรรมคำสอนที่เป็นจริงพิสูจน์ได้มาฝากในเช้าวันใหม่ค่ะ

อาบัติปาราชิกมี ๔ ประการ
ประการที่๔คือ การอวดอุตริมนุสธรรม
๔.การอวดอุตริมนุสธรรม คือ การพูดอวดผู้อื่นว่าตนได้บรรลุธรรมะระดับสูง เช่น บรรลุโสดาบัน บรรลุอรหันต์ เป็นต้น

อุตริมนุสธรรม (/อุดตะหริมะนุดสะทำ/) หรือ อุตริมนุษยธรรม (/อุดตะหริมะนุดสะยะทำ/) แปลว่า ธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์

อุตริมนุสธรรมหมายถึง
ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค และผล

:::การที่ภิกษุแสดงตนหรือพูดให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนได้ฌานชั้นนั้นชั้นนี้ ตนได้บรรลุวิโมกข์ ได้สมาธิ สามารถเข้าสมาบัติได้ หรือสำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่างนั้นอย่างนี้ เรียกว่า อวดอุตริมนุสธรรม

:::แค่ทำให้คน"คิด"ก็ต้องอาบัติปาราชิก การปรากฏตัวในที่สาธารณะ แสดงตน ไม่ใช่หนทางของผู้ประพฤติธรรม

อ้างอิง
http://gigcomputer.net/board/index.php?topic=172.0;wap2
+3 votes
answered Oct 29, 2016 by Pa-Mok (900,780 points)

@  >  แม่ชีทศพรโดนนักศึกษาลองของ.

หากไม่ว่ากัน..  >>>

>  ผมขออนุญาติ  ไม่แสดงความเห็นใดๆ   > ออกทางสื่อ. <  เกี่ยวกับกระทู้คำถามนี้

>  เพราะผู้เกี่ยวข้องนั้น  มีสถานะเป็นผู้ทรงศีล-รักษาศีล ( แม่ชี )

>  ดังที่เค้า ( ไม่รู้ใคร ) บอกไว้ว่า.. กรุณาใช้ วิจารณ ( ถ้ามี )ในการ ฟัง-อ่าน-รับชม.

                                     ขอขอบคุณ ( หากคุณจขกท. เข้าใจ )

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...