ผมเป็นคนมองโลกในแง่ลบไปแล้วทำไงดีมีแต่อคติ ความคิดด้านลบ สมองติดลบ

+4 votes
40 views
asked Oct 22, 2016 in สุขภาพ by ฝัน (13,010 points)
ผมนะเป็นคนมองโลกในแง่ดีตลอดแล้วก็มีสิ่งที่ร้ายๆที่เราไม่รู้เกี่ยวกับพวกนิสัยของคนแล้วกันเกี่ยวกับสังคม พอผมได้รู้ความจริงตรงจุดนั้นรู้เรื่องชั่วๆเข้า ผมจึงมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกมองคนในแง่ร้ายเคยถูกหลอก แต่ก็คิดอยู่ตลอดพอได้เข้าใจความจริงของสังคมก็มานั่งทบทวนตัวเองอีกครั้ง แล้วความรู้สึกของผมก็เปลี่ยนไปเป็นอคติ มองแง่ผลเสียของทุกคน รักตัวเองไม่สนใจใครไปแล้วทำไงดีที่ผมทำถูกมั้ย ผมคิดว่าความคิดตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะเพราะผมได้เข้าใจและเห็นการกระทำของคนในสังคมที่เป็นแบบที่ตัวเองคิดจริงๆ

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+3 votes
answered Oct 23, 2016 by ครูแก่ (782,390 points)
ก็ถูกครับ

แต่ไม่ถูกทั้งหมดหรอก

เพราะในสังคมนั้นจะมีทั้งคนดีคนชั่ว

เราจะเหมาว่าคนทุกคนจะเลวไปเสียหมดไม่ได้หรอก
+2 votes
answered Oct 26, 2016 by say (46,090 points)
ความชั่วร้ายในใจคนค้นเข้าไปเรามีอันหลอมละลาย คิดอย่างไรก็คิดไป ความคิดถูกผิดได้แต่ลงมือทำสิ่งที่ถูกและ
อยู่อย่างสง่างามในสังคมให้ได้ก็พอแล้วนะ
+1 vote
answered Oct 28, 2016 by Pa-Mok (891,920 points)

ขออนุญาติ.. แนะนำ.. แชร์ &  แบ่งปัน.  >>>

@    พระราชดำรัส. ของพ่อหลวง.   >>>

>  การที่จะให้ปราศจากอคตินี้เป็นสิ่งยาก เพราะจะต้องบังคับจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในขณะที่ปฏิบัติงาน ทั้งนอกเวลาปฏิบัติงาน เพราะว่าจิตใจที่จะปราศจากอคตินั้น ต้องฝึกฝนและมีอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะให้ปราศจากอคติก็จะต้องอบรมจิตใจของตัวให้ดี ให้มีความยุติธรรมทุกเมื่อ.

>   การอบรมจิตใจของตัวให้มีความยุติธรรมทุกเมื่อนั้น จะต้องรักษาสติให้มั่น ต้องมีความรู้ทุกอย่าง ได้ประสบสิ่งใดจะต้องรู้ว่านี่คืออะไร นี่คือสิ่งที่ควร และอาจจะเห็นด้วยว่าสิ่งที่ไม่ควรมีอะไรบ้าง ต้องเลือกสิ่งที่ควรและละสิ่งที่ไม่ควร.

พระราชดำรัส
พระราชทานในโอกาสที่คณะผู้พิพากษาประจำกระทรวงเฝ้า ฯ 
ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๖

*** หมายเหตุ.  >>>

>  อย่าด่วนตัดสินใจว่า  ตัวเราเองถูก  ในการที่เรามีอคติเกิดขึ้นในจิตใจ.

>  เพราะ.. เราอาจจะหารู้ไม่  หรือนึกไม่ถึงว่า ตัวเรา  ก็เป็นที่มาแห่งการเกิดอคติของคนรอบข้างเหมือนกัน

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...