คุณคิดเห็นอย่างไีรกับคำสอนทีืว่า การเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

+4 votes
47 views
asked Oct 9, 2016 in ศาสนา by phattrasaya (65,370 points)
https://th.m.wikisource.org/wiki/วิสุทธิมรรค_เล่ม_๓_ภาคปัญญา_ปริเฉทที่_๑๖_อินทริยสัจจนิเทศ_หน้าที่_๑๐๑_-_๑๐๕

โดยส่วนตัว จขกท รู้สึกว่าการเกิดเป็นทุกข์จริงๆและในวัย 20 กว่าๆส่วนใหญ่จะทุกข์ใจมากกว่าทุกข์กาย เช่น สอบตก โดนเจ้านายด่า สูญเสียของรัก/คนรัก หรืออื่นๆ

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+5 votes
answered Oct 9, 2016 by ชมพูหวาน (17,370 points)
เห็นด้วยว่าการเกิดเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์
ในเมื่อเราเลือกไม่ได้เราก็ต้องมองให้เห็นสัจจะธรรม
เรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้ และยังเชื่ออีกด้วยว่าคนที่ผ่านความทุกข์ได้คือคนที่ฝึกแล้ว
เมื่อเจอทุกข์ครั้งใหม่ย่อมรู้ทางแก้ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนค่ะ
เมื่อสอบตก เตือนเราว่าได้ทบทวนบทเรียนดีหรือยัง
เมื่อโดนเจ้านายด่า เตือนเราให้รู้ว่าเราทำงานรอบคอบหรือเปล่า
เมื่อสูญเสียของรัก/คนรัก เตือนให้เรารู้วิธีรักษาของหรือปรับตัวกับคนรักดีแล้วหรือยัง
ถ้าย้อนมองกลับแล้วว่าเราก็ ดูแลและปรับตัวดีแล้วก็ไม่ต้องเสียดายอีกแล้วค่ะ
แต่ถ้าย้อนมองแล้วเราดูแลรักษาของไม่ดี ไม่ได้ปรับตัวที่จะเป็นคนรักที่ดีเราก็ควรหันมาดูตัวเองและปรับปรุงใหม่
และคิดว่าไม่ได้ปรับเพื่อให้ได้ของรัก/หรือคนรักกลับมานะ แต่เพื่อของรักชิ้นใหม่และคนรักคนใหม่จะได้ไม่ต้องสูญเสียมันไปอีก

ทุกข์กายก็แค่พัก ทุกข์ใจให้ปล่อยวางค่ะ
 ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่เป็นทุกข์ได้ในเร็ววันนะคะ ^___^
+4 votes
answered Oct 9, 2016 by ครูแก่ (783,010 points)
คิดว่าเป็นจริงตามนั้นครับ

พระพุทธองค์จึงทรงแสวงหาทางที่จะไม่เกิดอีกในชาติต่อไป
+3 votes
answered Oct 10, 2016 by Pa-Mok (892,700 points)

แบบว่า ..  >>>

มีดำ.  >  ก็มีขาว

มีมืด.  ก็มีสว่าง

มีเกิด .  >  ก็มีตาย

มีดิบ.  ก็มีสุก

เหรียญ.  >  ก็ยังมีสองด้าน

มนุษย์.  >  ก็ยังมีสองหน้า ( บางคนมีมากกว่าสอง )

และ.. มีสุข.  ก็ย่อม..  มีทุกข์.. ได้เช่นกัน

 

การเกิด.. ที่เป็นความภูมิใจ- ความสุข  >>>

การเกิดกำลังใจ  

การเกิดความพยายาม

การเกิดสันติภาพ

การเกิดของทารก

การเกิดของประเทศใหม่ ( ได้รับเอกราช  )

การเกิด.. ที่ทำให้เกิดเป็นความทุกข์.  >>>

การเกิด ความอิจฉาริษยา

การเกิดความโลภ-เห็นแก่ตัว

การเกิด อัคคีภัย-อุทกภัย-อุบัติเหตุ ฯ.

การเกิด  ช่องว่างที่แตกต่างกันมากของวรรณะ-ฐานะ

หมายเหตุ.  >>>

>  การเกิดมาของ สัตว์ประเสริฐ-สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย  จึงมีทั้งทุกข์ - สุข  ปะปนกัน

เพราะ  ถือว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรม ( กรรมดี. = สุข  กรรมชั่ว. =  ทุกข์  )    จะมากบ้าง-น้อยบ้าง    ก็ขึ้นอยู่กับสถานะภาพของ   การดำรงชีวิตของสัตว์นั้นๆ.

>  ฉะนั้นสัตว์ประเสริฐทั้งหลาย  จึงพยายามแก้ไข-ปรับปรุง-คิดค้นฯ. ให้เกิดการพ้นทุกข์   และ.. ก็ยังมีสัตว์ประเสริฐทั้งหลาย  อีกเช่นกัน  ที่พยายามดิ้นรนให้มีความสุขมากๆขึ้นไปอีก.

 

 

+4 votes
answered Oct 11, 2016 by CallMe_JK (375,980 points)
เกิดมา มือเราก็กำมาแต่เกิด

ตอนตาย มือจะแบ

 

นั้นแปลว่า ทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตค่ะ

แต่ใครที่จะอยู่กับทุกขือย่างเข้าใจไปทั้งชีวิต นี่สิ เหนือธรรมดา
+4 votes
answered Oct 11, 2016 by say (46,090 points)
จากคัมภีร์วิสุทธิมรรคพระพุทธเจ้าอธิบายการเกิดอย่างชัดแจ้ง ทำให้เราเห็นทุกขเวทนา มีคนไม่มากที่จะอ่าน มีคนไม่มากที่จะเห็นทุกข์ตลอดเวลา เห็นทุกข์แล้วปรารถนาจะพ้นไปจากวัฏสงสาร โดยมากมักเพลินกับกิเลสคิดไปตามใจต้องการจึงเห็นเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุข ไม่ได้รู้จักระงับความต้องการอย่างเด็ดขาด
การเกิดมา ดิ้นพรวดหายใจเอาอากาศเข้าปอด ตาเหลือกกับแสงสว่างจ้า เด็กแรกเกิดร้องแค่ไหน
หิวจะต้องกิน กินแล้วต้องขับถ่าย ท้องอืดแน่นท้องบอกไม่ได้กว่าจะโตมาในทุกข์นั้นจนกลายเป็นเคยชิน พบกับทุกข์มาตลอดจนฟันน้ำนมหลุดร่วง กระทั่งฟันชุดสุดท้ายหลุดร่วง
ใครไม่เห็นทุกข์ก็จะนำเด็กมาเกิดบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเกิดมาเค้าก็มีทางของเค้า ไม่ล่ะ ไม่ใช่เรา เพราะคิดเห็นในทุกข์จากการเกิดเพราะอ่านจึงเข้าใจไม่รู้สึกแปลกอย่างที่คนอื่น ๆ มองค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...