@ > เอาบุญมาฝาก.

+3 votes
53 views
asked Sep 25, 2016 in ศาสนา by Pa-Mok (913,500 points)
edited Sep 26, 2016 by Pa-Mok

>  วัดเสียวสวาท. ( สวาทสะเวย ) 

เพื่อนๆ  ช่วยกรุณาพริจารณากันด้วยครับ

วัดเสียวสวาท.. ตั้งอยู่ที่บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ต.ต้นผึ้ง อ.พังโคน จ.สกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๑๓๔๑ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๑ เส้น ๑๕ วา จดถนน ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น ๑๘ วา จดลำห้วยปลาหาง ทิศตะวันออกประมาณ ๓ เส้น ๙ วา จดถนน ทิศตะวันตกประมาณ ๓ เส้น ๙ วา จดถนนสาธารณะ อาคารเสนาะสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์.

 >  วัดเสียวสวาท.. ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระคิ้ม พ.ศ.๒๔๘๐ รูปที่ ๒ พระจันทร์ พ.ศ.๒๔๘๐ – ๒๔๙๕ รูปที่ ๓ พระทอง พ.ศ.๒๔๙๕ – ๒๕๑๐ รูปที่ ๔ พระทองรัตน์ พ.ศ.๒๕๑๐ – ๒๕๑๗ รูปที่ ๕ พระอธิการหนูพันธ์ เขมโก พ.ศ.๒๕๑๗ – ๒๕๒๗ รูปที่ ๖ พระอธิการบุดดา สุจิตฺโต ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นต้นมา.

ที่มาของชื่อวัด.. จากประวัติของวัดตั้งอยู่ริมห้วยปลาหาง ที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน พอมาถึงตรงหลังวัด เป็นวังน้ำวน ชาวบ้านเรียก”กุดน้ำวน” น้ำจะลึก เล่ากันว่าตรงที่ดังกล่าวจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ เต่า ปู ปลา ตลอดจนจระเข้ และพื้นที่ริมฝั่งน้ำจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียก”ต้นเสียว” ขึ้นเป็นพุ่มไม้.

 >  ต่อมา.. มีการตั้งวัดขึ้นที่บริเวณท่าน้่ำ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนภูไท ที่มีภาษาพูดเป็นภาษาถิ่นเฉพาะ เมื่อมาถึงวัดจะมีความ.  > สวาทสะเวย. หมายความว่า. >  สบาย ไม่ทุกข์ไม่โศกเศร้า. จึงตั้งชื่อวัดนั้นตามต้นไม้ว่า.  > วัดเสียวสวาท. <  ซึ่งคนรุ่นใหม่ก็แปลความไปในทางแปลกๆ ไม่เป็นมงคล.

>>>  วัดเสียวสวาท.. กำลังก่อสร้าง หอระฆัง แม้จะใช้เงินจำนวนไม่มากแต่ก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ลูกหลานที่ทำงานต่างจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพ ทำบุญผ้าป่ากฐินมาทอดถวาย ไม่เคยได้ถึงแสนบาทสักครั้ง ส่วนใหญ่เมื่อนำซองไปแจก คนที่รับซองมักสงสัยในชื่อว่า เสียวสวาท ทำให้แปลกใจ ใส่ซองทำบุญมารายละ ๑๐บาท ๒๐ บาทเท่านั้น ทำให้ทางวัดเสียวสวาท ไม่สามารถดำเนินภาระกิจให้สำเร็จสมตามความปราถนาได้   จึงวอนสังคมเข้าใจด้วย.

*** หมายเหตุ.

 

        ช่วยๆกันหน่อย  หากเพื่อนๆทำได้.

image

image

image

image

image

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Sep 26, 2016 by JNS (511,530 points)
selected Dec 3, 2019 by Pa-Mok
 
Best answer
เคยได้ติดตามข่าวระยะหนึ่งครับ
ก็เลยเข้าใจที่มาของชื่อวัดนี้...
ผมขออนุโมทนาสาธุ..ร่วมบุญกับ
ท่านที่มีจิตเป็นกุศลนี้ด้วยครับ
สาธุ..สาธุ..สาธุ

สวัสดีครับ^^
commented Sep 28, 2016 by Pa-Mok (913,500 points)
แฮ่ๆ
ยังไงถ้ามีโอกาสก็ไปทําบุญถึงวัดเลยนะครับ.
commented Sep 28, 2016 by JNS (511,530 points)
หากมีโอกาสก็ยินดีครับผม^^
+3 votes
answered Sep 26, 2016 by say (49,490 points)
มีวัดซึ่งเปลี่ยนชื่อวัดตามกาล ท่านเจ้าอาวาสน่าจะพิจารณานะคะ
เช่น วัดอโศกประชา
หวังว่าสื่อผ่านโลกอินเตอร์เน็ตแล้ว ต้องมีคนเข้าใจมากขึ้นค่ะ
commented Sep 28, 2016 by Pa-Mok (913,500 points)
555.. ชื่อแปลกครับ
นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนี้.
+3 votes
answered Sep 26, 2016 by CallMe_JK (376,460 points)
ชื่อวัดแปลกดี ขอบคุณค่ะ
commented Sep 28, 2016 by Pa-Mok (913,500 points)
5555..
พระท่านก็เฉยๆนะ  ไม่เดือดร้อนกับชื่อ
แต่เดือดร้อน  เพราะหาคนทําบุญยาก.
commented Sep 28, 2016 by CallMe_JK (376,460 points)
จริงค่ะ
+3 votes
answered Sep 26, 2016 by ครูแก่ (790,650 points)
สาธุ    เราไม่ไปถือสาเอาชื่อเป็นสิ่งสำคัญครับ

คนโบราณท่านเรียกตามสิ่งแวดล้อมเดิมๆ

เราก็ว่าตามเท่านั้น

ดีกว่าไปแปลให้เกิดบาปกรรมกับตนเองไปเปล่าๆ
commented Sep 28, 2016 by Pa-Mok (913,500 points)
สวัสดีครับคุณครู.
อย่างว่าครับชื่อดั้งเดิมคงจะเปลี่ยนยาก
เลยตามเลย.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...