สาร์ทจีน ตามปฏิทินแจ้งว่าไหว้วันพุธนี้ช่วยกระตุ้นการซื้อขายในตลาดไหม

+3 votes
46 views
asked Aug 15, 2016 in คำถามอื่น ๆ by say (49,490 points)
จังหวัดต่าง ๆ มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน เมื่อถึงวันสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงรักษาประเพณีการไหว้เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษเป็นการแสดงความกตัญญู แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันบางบ้านอาศัยการซื้ออาหารของไหว้แบบสำเร็จรูป ทางผู้ค้าขายในตลาดมีผลกระทบหรือปรับตัวอย่างไร

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+3 votes
answered Aug 16, 2016 by ครูแก่ (790,650 points)
ช่วยได้ครับ

มากน้อยแตกต่างกันไป  ตามบริบทที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน
+3 votes
answered Aug 16, 2016 by JNS (511,530 points)
มีผลแน่ๆไม่มากก็น้อย
[เปรียบดังการดูปฏิทินแล้วมองเห็น
ป้ายโฆษณา(สาร์ทจีน)ไปโดยปริยาย]

ส่วนผู้ค้าขายก็ต้องปรับกลยุทธในการ
ขายแตกต่างกันไปแต่ยังคงยึดถือประ
เพณีเอาไว้ครับ!!
+1 vote
answered Aug 19, 2016 by Pa-Mok (912,600 points)

อืม.. ข้อนี้ขอเข้ามารับความรู้ครับ

ว่าจะ.. มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมนนั้นๆหรือไม่ ?  มากน้อยเพียงใด ?

เพราะ. แต่ละชุมชนนั้น  จะมีความแตกต่างของ ผู้คน-ศาสนา-ประเพณี ฯ.  ที่ไม่เหมือนกัน.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...