อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การเมืองไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร ?

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+4 votes
answered Aug 10, 2016 by CallMe_JK (376,000 points)
selected Aug 27, 2016 by ครูแก่
 
Best answer
ผลประโยชน์ค่ะ
+3 votes
answered Aug 10, 2016 by say (46,090 points)
ความคิด ทัศนคติ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ อาจมีแรงกดดันและความผ่อนคลายลง ในการทำงานทางการเมืองหากเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงยาก มั่นคงในอุดมการณ์ก็ยังต้องเรียนรู้การถอยเพื่อตั้งหลัก
บางสถานการณ์เป็นมิตรบางสถานการณ์เป็นศัตรู ดั่งคำว่า รู้เขา รู้เรา
การเมืองไม่ใช่เรื่องรบราฆ่าฟันให้ตายด้วยเลือดตกยางออกผู้ทำงานทางนี้มีกลยุทธชั้นเชิงในการเอาผิดทางกฏหมาย การบีบคั้นด้วยมวลชน
มิตรแท้ศัตรูถาวรจึงไม่ปรากฏให้เห็นบ่อยนักแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงก็มีให้เห็นบ่อย ๆ
+3 votes
answered Aug 11, 2016 by Pa-Mok (893,100 points)

ไม่มีมิตรแท้.. และ.. ไม่มีศัตรูถาวร. ( ในทางการเมือง )

>  ประโยคนี้. > 

เป็นเพียงแค่วาทกรรม ทางคำพูด ของ.. Lord Henry John  Palmerston.

ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ   ได้พูดไว้ในรัฐสภาของอังกฤษ  เมื่อ 1 มีนาคม 1848

>  Lord Henry John  Palmerston. ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษ 

ในปีค.ศ.  1855-1858 และ 1859-1865  

ข้อความที่พูดไว้เป็นภาษาอังกฤษคือ.  >

We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.


>  หลังจากนั้น   นักการเมืองต่อๆ มาได้ลอกเลียนแบบ-ดัดแปลง ( ขโมย ) เอาคำพูดนี้มาใช้กันอีกหลายๆคน  ในหลายๆประเทศ   จนถึงปัจจุบัน  ซึ่ง..  รวมทั้งประเทศไทยด้วย.

สาเหตุก็คือ..  >>>

>  ในกระบวนการทางการเมือง   

>  มิตรกลายเป็นศัตรู.  >  เมื่อมีผลประโยชน์ขัดกัน.  

>  ศัตรูกลายเป็นมิตร.  >  เมื่อมีผลประโยชน์ร่วมกัน.

>  แต่สภาพดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้  เพราะ..  นักการเมืองเหล่านั้น  หรือบางคน  หรือบางพรรค  หรือทั้งพรรค  ไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง  อยู่ในจิตใจ  ไม่ยึดถืออุดมการณ์ของพรรคที่สังกัดอยู่   ไม่เห็นความสำคัญที่จะต้องยึดถือ-ปฎิบัติ    ไม่มีอุดมการณ์ที่ไม่แน่นอน-ไม่ถาวร   แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และโอกาสที่จะเอื้ออำนวยผลประโยชน์ให้กับตัวเองเป็นหลัก.

>  ฉะนั้นนักการเมืองเหล่านี้  จึงถูกเรียกว่า.  >  นักการเมืองโสเภณี-นักการเมืองขายตัว.  

 

ข้อมูลจาก. > infobritain.co.uk/Palmerston.htm

@   Lord Henry John  Palmerston.  >

image

 

+2 votes
answered Aug 13, 2016 by JNS (510,290 points)
วาระและการเปลี่ยนแปลง
ตามข้อกำหนดของกฏหมายครับ!
(ปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการ)
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...