กินแหนงแคลงใจ เป็นอย่างไร

+3 votes
205 views
asked Jul 27, 2016 in การศึกษา by say (49,490 points)
กินแหนงแคลงใจ เขียนอย่างนี้ถูกไหมแล้วความหมายจริงในชีวิตเราจะได้พบเห็นเป็นอย่างไร
สงสัยค่ะ ขอบคุณที่ตอบค่ะ

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Jul 28, 2016 by Pa-Mok (912,500 points)
selected Jul 28, 2016 by say
 
Best answer
จากที่มีการบันทึก

กินแหนงแคลงใจ  คือ  การที่ผิดใจกัน – กินใจกัน-ผิดพ้องหมองใจกัน-หมางใจกัน –

ไม่ ( ยอม )เข้าใจกันฯ.

เพราะ.. บุคคลทั้งสอง  ต่างฝ่ายต่าง ไม่สามรถ  หรือไม่ยอมที่จะ หันหน้ามาปรับความเข้าใจ

กันได้.

เช่น....  >>>

การรายงาน-ประเมินผลการปฎิบัติงาน   ซึ่งมีกฎระเบียบต่างๆ บ่งบอกระบุชัดเจนไว้แล้ว

ในการปฎิบัติ.

แต่.. ผู้ที่ทำหน้าที่นั้นเกิดการบกพร่อง-ขาดความรับผิดต่อหน้าที่  ทำให้การรายงาน-การประเมินผลการปฎิบัติงานนั้นๆ  ออกมาไม่สมบรูณ์

ได้ข้อมูลต่างๆไม่ครบ  ไม่เพียงพอ  จึงทำให้เกิดปัญหา –เกิดการไม่เข้าใจกัน-  > เกิดการกินแหนงแคลงใจกัน.
commented Jul 28, 2016 by say (49,490 points)
ขอบคุณค่ะ เข้าใจแล้ว
commented Jul 29, 2016 by Pa-Mok (912,500 points)
ด้วยความยินดีครับผม.
+1 vote
answered Jul 29, 2016 by ครูแก่ (790,650 points)
สะกดถูกแล้วครับ

หมายถึง คนที่เคยเห็นใจเข้าใจกัน

แล้ววันหนึ่งก็แปรเปลี่ยนไปเป็นตรงข้าม ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง

ทำให้สัมพันธภาพเสียไป
commented Jul 29, 2016 by say (49,490 points)
ขอบพระคุณค่ะ สรุปอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายเลย
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...