ความภูมิใจในตนเองขนาดพอดีๆ นั้น คือ ขนาดไหน ?

+3 votes
36 views
asked Jun 13, 2016 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (783,270 points)
จึงจะไม่เลยเถิดไปถึงขั้นหลงตัวเอง

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+3 votes
answered Jun 13, 2016 by JNS (510,290 points)
selected Jul 22, 2016 by ครูแก่
 
Best answer
มีความพอใจให้เหมาะสมกับผลงาน
ความสำเร็จที่ทำได้...
เช่นทำได้50%ก็พอใจและดีใจแค่นั้น
ไม่ใช่ดีอกดีใจคุยเวอร์ไปเป็น100%
หรือมากกว่าผลงานหรือสถานะที่เป็น
อยู่ในขณะนั้นครับ!!
+3 votes
answered Jun 13, 2016 by ยี ช่างสงสัย (40,260 points)
ก้อเเค่ประมานว่าเออ ชั้นเก่งนะ เเค่สักพักก้อพอ ไม่ใช่เเบบจำฝังหัวเเบบนั้นเลยอะ
+2 votes
answered Jul 6, 2016 by Pa-Mok (893,130 points)

หากว่า  บุคคลนั้น  หรือตัวเรา  

มีการ  >  รู้จักประมาณตน.  <   เป็นที่ตั้ง  ไม่ว่าจะกระทําการสิ่งใดๆ

ทุกสิ่งทุกอย่าง  มันก็ไม่มากเกินเลย  มีความสํารวมอยู่ในที.

 

+3 votes
answered Jul 11, 2016 by say (46,090 points)
edited Jul 11, 2016 by say
ความภูมิใจในขนาดที่พอดี คือในขณะที่ภูมิใจนั้นยังคงเคารพผู้อื่นได้ นอบน้อมได้ด้วยใจจริง
ถ้ามีแต่ภูมิใจจนลืมคนอื่นดูจะมากเกิน อาจหลงตัวเองในที่สุด
+3 votes
answered Jul 13, 2016 by CallMe_JK (376,000 points)
มั่นใจ แต่รับฟังคนอื่น ค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...