จินตนาการสำคัญกว่าความรู้จริงไหม ?

+4 votes
38 views

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Apr 21, 2016 by รักวรพงศ์ ภูเก็ต (77,800 points)
selected Jun 2, 2016 by ครูแก่
 
Best answer
จริงครับ เพราะ จินตนาการสามารถต่อความความรู้ ความสำเร้จได้ครับ
+4 votes
answered Apr 17, 2016 by nit2532 (21,630 points)
ผมว่าจริงนะ   แต่ต้องลงมือทำด้วย  ไม่งั้นไม่สำเร็จ
+2 votes
answered Apr 28, 2016 by Pa-Mok (892,700 points)
edited Apr 28, 2016 by Pa-Mok

>  ไม่ครับ..  >  ผมคิดว่า การจินตนาการไม่สำคัญกว่าความเป็นจริง

>  เนื่องจากว่า.. >  เป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง  จับต้องยังไม่ได้

>  เพราะ.. >  การจินตนาการนั้นย่อมเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคน

มันเป็นการสร้างภาพพจน์-เพ้อฝัน-มโนภาพในใจฯ.    เป็นการสร้างภาพต่างๆในสมอง

 ซึ่งไม่ต้องผ่านการมองเห็นจากของจริง –จากสื่อ-จากข่าว ฯ.

>   แต่.. >  ให้เกิดขึ้นได้  จะดี-ร้าย-สวยหรู-น่าเกลียด ฯ.  ก็ตามแต่ ที่ต้องการ-ตามแต่ที่จะให้เป็นไป

>  และจะ..  >  แตกต่างกัน  ในสถานะแห่งความรู้ในระดับต่างๆกันของบุคคลผู้นั้น    

ว่ามีระดับความรู้อะไร ? แค่ไหน ?  ในการสร้างสร้างจินตนาการนั้นๆ    ก็จะแตกต่างกันไป.

>  ซึ่ง.. >  ยังรวมถึง ระดับความปรกติ  และไม่ปรกติ  ทางจิตใจ-ทางสมอง ฯ.ของบุคคลผู้นั้นด้วย.

 

*** หมายเหตุ

การจินตนาการจะสำคัญ+มีค่า 

 

เมื่อจินตตาการนั้นๆ ประสบความสำเสร็จ – บรรลุผลเกิดเป็นจริงขึ้นมา.

+2 votes
answered May 5, 2016 by JNS (510,290 points)
ไม่จริงครับ..
จินตนาการจะเกิดเป็นความจริงไม่ได้
หากไม่มีความรู้ความสามารถและลงมือ
กระทำ...การสร้างจินตนาการเป็นเพียง
แนวทางเพื่อจุดประกายความคิดเสริม
จิตวิญญาณให้เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ

จริงอยู่..จินตนาการนั้นไม่มีขอบเขตจำกัด
หากมีความรู้แล้วเราจะรู้ว่าจินตนาการนั้น
ระดับไหนจึงจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริงครับ!!
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...