@ > รู้สึกอย่างไร ?

+4 votes
33 views
asked Feb 22, 2016 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (892,700 points)

คุณจะรู้สึก + มีวิธีแก้ไขอย่างไร  ?  หากว่าที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนี้ 

กำลังจะถูกเวรคืน ( ที่ดิน.) จากรัฐ ฯ.

image

image

image

image

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+2 votes
answered Feb 22, 2016 by ครูแก่ (783,010 points)
edited Feb 24, 2016 by ครูแก่
เวนคืนเพื่อความเจริญของส่วนรวม

ก็เห็นใจและเข้าใจคนที่กำลังจะถูกรัฐบาลขอเวนคืน

แต่ก็นั่นแหละ

เห็นใจและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

ความเสียสละของท่านที่ยอมเวนคืนให้แก่ประเทศชาตินั้น

ก็เป็นที่สรรเสริญของเพื่อนร่วมชาติและเทวดาฟ้าดินตลอดชั่วกาลนาน
+3 votes
answered Feb 22, 2016 by ลุงยิ่งใหญ่1 (38,260 points)
ที่สุดแล้ว ... ล้วนจะบอกมาว่าเพื่อสาธารณประโยชน์ครับ
+2 votes
answered Feb 25, 2016 by JNS (510,290 points)
อันดับแรกผมคงรู้สึกไม่ดีและคงอึดอัดมาก
เพราะมันเป็นการเริ่มใหม่ในหลายๆอย่าง
ด้วยสภาวะครอบครัวที่ยังไม่พร้อมหลายด้าน

แต่หากเกิดขึ้นจริงคงแก้ไขอะไรไม่ได้..และ
ต้องติดตามการชดเชยจากรัฐต่อไป..ซึ่งก็คง
นำสิ่งชดเชยจากรัฐไปหาที่สิงสถิตใหม่......อิอิ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...