SSL คืออะไร มาอ่านกัน

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Feb 1, 2016 by ครูแก่ (783,290 points)
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ให้ครับ
0 votes
answered Nov 7, 2017 by Pa-Mok (894,020 points)
ผมทําความสะดวก + เข้าใจง่ายขึ้น  สําหรับเพื่อนๆ..

SSL.  >  Secure Socket Layer.  คือมาตราฐานของการรักษาความปลอดภัย  ของข้อมูลต่างๆ  ระหว่างผู้รับ-ผู้ส่งผ่านข้อมูลนั้นๆ  ทางอินเทอร์เน็ต  เช่นดว็บไซด์ของธนาคาร  ตรง  URL. ของเว็บไซด์จะเป็น   HTTPS. ทั้งสิ้น.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...