Flag คืออะไร เห็นบางคำถาม หรือคำตอบ มีโชว์ไวค่ะ

+4 votes
61 views

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Jan 24, 2016 by Pa-Mok (893,180 points)
selected Mar 8, 2016 by CallMe_JK
 
Best answer

เท่าที่พอจะรู้ครับ.  >>>

Flag.  >  การชี้จุด – บอกจุด ฯ.

ผู้ที่ทำให้เกิด Flag.  >  คือผู้ที่ เข้ามาใช้งานในเว็ปนั้นๆ 

 ซึ่งอาจจะเห็น.. กระทู้คำถาม – คำตอบ – คอมเม้นต์ – รูปภาพ – ข้อความ ฯ.

เหล่านั้น ไม่เหมาะสม  ขัดต่อกฎต่างๆของชุมชน – สังคม – กฎหมาย+ศีลธรรม ฯ. 

และ.. เค้าผู้นั้น – บุคคลผู้นั้น  ไม่สามารถ  ที่จะทำการแก้ไขอะไรต่างๆได้.

เค้าผู้นั้นจึงทำให้ Flag.  >  ปรากฎขึ้น   เพื่อให้เป็นที่จุดสนใจ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะแก้ไขพบเห็นได้ง่าย

เพราะ.. Flag.  >  จะเป็นสีแดง  ง่ายต่อการพบเห็น.

 

commented Jan 25, 2016 by CallMe_JK (376,000 points)
อ่อ ขอบคุณค่ะ
commented Jan 25, 2016 by Pa-Mok (893,180 points)
ไม่เป็นไรครับ.
+3 votes
answered Jan 22, 2016 by ครูแก่ (783,270 points)
เริ่มต้นหาความหมายง่ายๆ ได้ที่นี่ครับ

 

อ้างอิง

http://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/flag
commented Jan 25, 2016 by CallMe_JK (376,000 points)
ชัดเจน
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...