@ > ศรต้องมีพิษ ....

+5 votes
57 views
asked Jan 17, 2016 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (912,650 points)
edited Jan 17, 2016 by Pa-Mok

16 ม.ค.2559 เนื่องในวันครู – วันไหว้ครูของไทย

ผมขอคาระวะต่อเพื่อนๆในบ้านหลังนี้ที่มี สายเลือดแห่งความเป็น  >  ครูบาอาจารย์.  ทุกๆท่านครับ.

                                                                      ด้วยความจริงใจ.

       @      ศรต้องมีพิษ .... ศิษย์ต้องมีครู.  >>>

image

image

image

image

image

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Jan 17, 2016 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
คุณ Pa-Mokให้เกียรติแล้ว ..
..ขอสำนึกในการงานด้วยหัวใจที่มั่นคงค่ะ ..
ขอบคุณค่ะ
commented Jan 21, 2016 by Pa-Mok (912,650 points)
สวัสดีครับ. ( คุณครู )
ผม..ให้ความสำคัญในหน้าที่ของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกคนครับ
เพราะ..เติบโตมาจนมีความสำเร็จต่างๆ  
ก็เพราะ..ครูบาอาจารย์ทุกคน  ที่ได้อบรมสั่งสอนมา.
+3 votes
answered Jan 17, 2016 by ครูแก่ (790,650 points)
ขอร่วมคารวะคุณครูบาอาจารย์ทุกๆ ท่าน

ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
commented Jan 21, 2016 by Pa-Mok (912,650 points)
สวัสดีครับคุณครู.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...