ข้อสอบปรนัย ดีอย่างไร ?

+6 votes
31 views

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+2 votes
answered Nov 11, 2015 by Pa-Mok (893,130 points)
selected Nov 27, 2015 by ครูแก่
 
Best answer

สะดวกรวดเร็ว. >

 ผู้ทำข้อสอบ.  > เลือกคำตอบที่คิดว่าถูกต้อง  ตามที่ผู้ออกข้อสอบให้มา

ทั้งผู้ตรวจข้อสอบ. > ก็สามารถตรวจสอบข้อสอบได้เร็ว  เพราะไม่ต้องอ่านคำตอบ  เพียงแต่ดูว่าผู้ทำข้อสอบ เลือกหรือกา คำตอบถูกต้องหรือไม่เท่านั้น.

 >  ประหยัด เวลา – ประหยัดวัสดุ – และบุคลากร ( ผู้ตรวจข้อสอบ )  เพราะ.

 ข้อคำถาม ( ผู้ออกข้อสอบ )    และข้อคำตอบ( ผู้ทำข้อสอบ )  ใช้กระดาษ แบบฟอร์มน้อยมาก  ใช้ในแบบ กา ถูก-ผิด  และเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งจัดทำมาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจเช็ดเสร็จ ภายในเวลาที่รวดเร็วมาก.

*** แต่จะมีข้อเสีย คือ  ผู้ทําข้อสอบ อาจจะไม่รู้คําตอบที่ถูกต้อง + ไม่ได้คิดเอง เพราะมีคําตอบให้เลือกอยู่แล้ว   โชคดีอาจจะเลือกคําตอบถูก.

*** หรือที่เรียกกันว่า  สอบแบบอาศัย โชค - ดวง - เสี่่ยง.

+2 votes
answered Nov 11, 2015 by JNS (510,290 points)
ข้อดีคือ..จุดประกายความคิด
ให้แว๊บบบขึ้นมา..จากตัวเลือก
ที่มีให้ครับ!!
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...