เด็กเรียนเก่งเพราะท่องเก่งจำเก่ง จะพบปัญหาอย่างไรเมื่อจบออกไปทำงาน ?

+6 votes
19 views

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+3 votes
answered Nov 3, 2015 by Pa-Mok (893,130 points)
selected Nov 15, 2015 by ครูแก่
 
Best answer

จะไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในวิชานั้นๆ  เพราะไม่มีความเข้าใจ-ไม่รู้ที่ไป-ที่มา-ต้นสาย-ปลายเหตุอย่างแท้จริง.

ที่ทำปัญหาโจทย์-ข้อสอบได้ เพราะ.... อาศัยการจดจำข้อความจากในหนังสือเท่านั้น หาได้มีความเข้าใจอะไรไม่.

การทำงาน.... จะต่างจากการเรียน 

 เพราะ.... จะต้องเอาความรู้-ความสามารถจากที่เรียนมา นำมาประยุกต์ เพื่อใช้กับระบบของการทำงาน

หากว่า.... ในขณะที่เรียนมีความเข้าใจอย่างแท้จริง  ก็จะสามารถนำมาใช้คู่กับชีวิตการทำงานได้  โดยไม่มีปัญาในการทำงาน.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...