ติดตั้ง Microsoft SQL Server 2008 R2 ไม่ได้ครับ

+6 votes
301 views
asked Oct 31, 2015 in คอมพิวเตอร์ by MetalElectroOnce (3,570 points)
คือว่ามันเป็นแบบนี้ครับ

คลิกที่ New installation or add features to an existing installation -> Support Rules -> มาที่ License Terms จนถึง Setup Support Files มันก็ติดตั้งไปแล้วก็หายไปเฉยเลย โหลดใหม่ก็แล้ว ล้างไฟล์ขยะก็แล้ว ติดตั้ง Installer และ Powershell ก็แล้ว ลบรีจิสทรี SQL ก็แล้ว  ก็ยังไม่ได้

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+1 vote
answered Nov 1, 2015 by รักวรพงศ์ ภูเก็ต (77,800 points)
เป็นที่สเปคเครื่องป่าวครับ
+2 votes
answered Nov 2, 2015 by Pa-Mok (893,180 points)
edited Nov 2, 2015 by Pa-Mok

Installed  Microsoft SQL Server 2008 R2. Part 1. >>>

1.เลือก Setup.exe

2.โปรแกรมแสดงข้อความยืนยันการติดตั้ง เลือก OK  รอสักครู่

3.หน้าต่าง Welcome to Setup  เลือก  I have read and ACCEPT the terms of the License Agreement  กด Next

4.หน้าต่าง Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Setup รอสักครู่  โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง

5.ยืนยันการติดตั้ง Framework เลือก Igrore  อีกครั้ง

6.หน้าต่าง Sofware Update Installation เลือก Next

7.License Agreement เลือก I Agree และ Next 

8.เลือก Continue เพื่อยืนยันการติดตั้งอีกครั้ง

9.Updating Your System  โปรแกรมแสดงผลการติดตั้งรอสักครู่ 

10.เลือก Finish   เพื่อยันยันการติดตั้งเรียบร้อยในส่วนของ Netframwork จากนั้นสักครู่

11.โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง เพื่อเลือกการติดตั้ง SQL 2008   เลือก OK

12.SQL Server Installation Center เลือก
(1)“Installation” 
(2)จากนั้นเลือก  New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation

13.หน้าต่าง Setup Support Rules   รอแสดงผลการติดตั้งสักครู่ เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความเลือก OK 

หลังจากตอบ OK โปรแกรมจะแสดงข้อความในการติดตั้งหน้าจอต่อไป รอสักครู่

14.Product Key   ระบุ  License ของ SQL จากนั้นกด Next 

+2 votes
answered Nov 2, 2015 by Pa-Mok (893,180 points)
edited Nov 2, 2015 by Pa-Mok

Installed  Microsoft SQL Server 2008 R2. Part 2. >>>

15.หน้าต่าง License Terms เลือก I accept the license terms.  เลือก Next 

16.หน้าต่าง Setup Support Files   เลือก Install

โปรแกรมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะแสดงปุ่มให้เลือก Next

หลังจากตอบ OK โปรแกรมจะแสดงข้อความในการติดตั้งหน้าจอต่อไป รอสักครู่

17.หน้าต่าง Feature Selection 
(1)ก่อนเลือก Features เพื่อติดตั้งหากต้องการเปลี่ยน Path เพื่อติดตั้ง SQL ให้กดที่ Browzer เพื่อเลือก path ไดร์ 
(2)จากนั้นเลือก  Select All  เพื่อทำการติดตั้งระบบ และ กด Next

หลังจากที่กด Next รอสักครู่ 

18.หน้าต่าง Instance Configuration   เลือก Named instance :  และกำหนดชื่อของ SQL ที่ต้องการใหม่เข้าไป  จากนั้นกด Next

19.หน้าต่าง Disk Space Requirements  เลือก  Next

20.หน้าต่าง Server Configuration 
(1)ส่วนของ Account Name เลือกเป็น NT AUTHORITY\SYSTEM   เพื่อมองที่ System ระบบ   (กำหนดข้อมูลตามภาพประกอบ) จากนั้นกด Next

21.Database Engine Configuration
(1)Authentication Mode เลือก  Mixed Mode (SQL Server authertication and Winsdows authentication)
(2)Bult-in SQL Server system กำหนด password ของ sa  ระบบ มีผลต่อ logid  ของ Query รูปบ้านโปรแกรม
(3)Specify SQL Server administrators  กดที่ Add Current User  ระบบ จะ set ค่าตามเครื่องที่ติดตั้งให้ จากนั้นกด Next

22.หน้าต่าง Analysis Services Configuration เลือก Add Current User จากนั้นกด Next

23.เลือก Install the native mode default configuration   กด  Next

24.Error and Usage Reporting  กด Next

25.Installation Rules  กด Next 

26.หน้าต่าง Ready to Install  กด Install 

27.Installation Progress  โปรแกรมจะทำการติดตั้งระบบ  เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะแสดง ปุ่ม Next ให้กด

28.เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วปุ่ม Next จะสามารถกดได้ จากนั้นกดที่ปุ่ม Next 

หน้าต่าง Computer restart required  ตอบ OK จากนั้นให้ restart เครื่อง เพื่อปิด Service การทำงานของ SQL อีกครั้ง

***  ขอให้โชคดีครับ.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...