ข้อสอบแบบอัตนัย ล้าสมัยไปแล้วยัง ?

+5 votes
43 views
asked Oct 26, 2015 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (783,270 points)
ในยุคปัจจุบัน

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+3 votes
answered Oct 26, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
selected Nov 13, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
ไม่ล้านี่คะ แถมยังได้รับความน่าเชื่อถือ ที่สำนักงานเราเวลาทดสอบผู้เข้ามาฝึกอบรมก็ใช้ข้อสอบอัตนัยค่ะ รู้ไม่รู้แสดงผลชัดเจน
+2 votes
answered Oct 31, 2015 by MetalElectroOnce (3,570 points)

   ข้อสอบอัตนัย คือ ข้อสอบที่เป็นรูปแบบเขียน ไม่ใช่แบบกาเหมือนปรนัย ข้อสอบอัตนัยทำให้การตรวจสอบมีเหตุผล ไม่เหมือนปรนัยที่ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมตอบแบบนั้น

   ในแนวของยุคสมัย ข้อสอบอัตนัยไม่ล้าสมัย เพราะยังมีการใช้ในโรงเรียนชื่อดังเพื่อสอบเข้าเรียนต่อมัธยม และ ระดับปริญญาใน มหาวิทยาลัย

+2 votes
answered Nov 2, 2015 by Pa-Mok (893,130 points)

ไม่ล้าสมัยครับ

คิดว่ายังใช้ได้ดีอยู่.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...