เราทำบุญ เพื่อหนีบาปได้หรือไม่ ครับ

+8 votes
51 views
asked Oct 3, 2015 in ศาสนา by 3D (4,890 points)
อย่างไร

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Oct 3, 2015 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
บาปบางชนิดสามารถทำบุญหนีบาปได้หากบาปนั้นมีกำลังอ่อนกว่าพลังบุญ

บาปนั้นจะตามไม่ทันค่ะ (แต่เราต้องหมั่นเติมพลังบุญเข้าไปเรื่อยๆ เพื่อให้บาปที่เราทำนั้นเจือจางลงไปเรื่อยๆ)
+3 votes
answered Oct 4, 2015 by Pa-Mok (900,730 points)

ศาสนาพุทธ.........
ไม่ได้สอนวิธีการล้างบาป –ไถ่บาป ฯ.

ตัวอย่างเช่น....

หากไปฆ่าคนตาย  ก็จะถูกกฎหมายบ้านเมืองลงโทษ  หรือถูกแก้แค้นจากญาติของผู้ตายแม้ว่า จะทำบุญต่างๆ จนสื้นเนื้อประดาตัว  ก็ไม่สามารถลบล้างบาป ที่ทำไว้ได้.

แต่..ศาสนาพุทธ.. สอนสูตรสำเร็จเพื่อ  ให้หลุดพ้นจากวงจร  ของทั้งบาปและบุญ
สูตรสำเร็จนั้นก็คือ    อริยะสัจ 4.

+3 votes
answered Oct 5, 2015 by ครูแก่ (790,650 points)
ไม่ได้ครับ

เป็นคนละส่วนกัน

จะมาหักลบกลบหนี้เหมือนเรียนสมการหาได้ไม่
+3 votes
answered Oct 6, 2015 by ลุงยิ่งใหญ่1 (38,260 points)
คนละเรื่องครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...