ถ้าตั้ง Single Gateway จริง ท่านจะพบเจอกับอะไร?

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+4 votes
answered Oct 1, 2015 by ครูแก่ (783,250 points)
อาจจะไม่ได้รับความเป็นอิสระในการใช้เน็ตเท่าที่ควรครับ
+3 votes
answered Oct 9, 2015 by kinetic (21,060 points)
ตอนนี้ เน็ตในไทยมีเส้นทางการไหลเข้าออกข้อมูลอยู่หลายเส้นทาง การทำ single gateway ก็เหมือนกับการนำเส้นทางหลาย ๆ เส้นทางรวมเป็นเส้นทางเดียว.....

 

......ข้อดีมันก็มี ก็คือ ทำให้การตรวจสอบข้อมูลใช้งานเน็ต (ของพวกเรา) ทำได้ง่ายขึ้น แต่ข้อเสียก็เยอะ ทั้งเรื่องการดูแล การตรวจสอบ เรื่องความเร็วในการใช้งาน (ที่อาจจะลดลงกว่าตอนนี้) หรือจะอะไรก็ว่าไป
+1 vote
answered Nov 7, 2017 by Pa-Mok (892,890 points)
คิดว่า..

จะถูก-ริดรอน-กําจัด-ควบคุมสิทธิมนุษยชน.

จะถูกติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ  ทางออนไลน์.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...