อยากจะทราบว่าการดับขันธ์ คืออาการหมดทุกข์หมดสุข หลุดพ้นจากอำนาจกิเลส กรรม วิบาก ใช่หรือไม่

+6 votes
33 views
asked Sep 28, 2015 in ศาสนา by MetalElectroOnce (3,570 points)
นิพพาน คือ การหมดจากกองทุกข์ หรือ สังสารวัฏ ใช่หรือไม่

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+4 votes
answered Oct 1, 2015 by ครูแก่ (783,010 points)
selected Oct 31, 2015 by MetalElectroOnce
 
Best answer
ใช่ครับ

หลุดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด

และ

ไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ให้ทรมานอีกด้วย
+3 votes
answered Sep 29, 2015 by Pa-Mok (892,700 points)

ขอมาปูเสื่อรอคำตอบ..  จากท่านที่รู้แจ้งครับ

แต่.. สงสัยว่า  คำถาม       ใกล้เคียงกับคำตอบ  ? ? ?

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...