ควรให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรหลังบ่ายสอง ?

+6 votes
29 views

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Aug 31, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
selected Sep 11, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
ถามเด็ก ๆ บอกว่า อยากทำการบ้านให้เสร็จเพราะทุกวันนี้กว่าจะนอนเที่ยงคืน
และใช้เวลาฝึกซ้อมในวิชาที่ทำไม่ได้เคยต้องมาซ้อมในวันหยุดเช่น ร้องรำและดนตรีไทย กีฬา ฯลฯ ค่ะ

กิจกรรมชมรมก็น่าสนใจนะคะ เช่น ชมรม
อ่านหนังสือ สิ่งพิมพ์ ทำอาหาร กีฬา ถ่ายภาพ มารยาทไทยและมายาทสากล การแสดง ....
+3 votes
answered Sep 1, 2015 by Pa-Mok (893,130 points)

ผมว่า..

ผู้ปกครอง  ส่วนใหญ่จะรับเด็กๆกลับบ้าน ( ตามกฎใหม่ )

หากเป็นที่บ้าน  เมื่อมีเวลาเพิ่มมากขึ้น  ก็ควรให้เด็กๆได้ ทําการบ้าน อย่างรอบครอบ

ค้นคว้า คําตอบของโจทย์นั้นๆ  อย่างละเอียด-ถูกต้องที่สุด.

ไม่ใช่ต้องรีบๆๆทํา  หรือไม่ได้ทํา  หรือ ไปลอกคําตอบเอาจากเพื่อนๆที่โรงเรียน.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...